Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.4.2019

Artist Talk | Bernhard Hering

Bernharda Heringa fascinuje posun nebo přeměna významu věcí vyřazených z jejich původní funkce. Vizuální a významové asociace ho vedou k přetváření původně banálních předmětů k užívání k novým, pro něho samotného mnohdy nečekaným účelům.

8.4.2019

Film | Ozvěny Jednoho světa

Festival Jeden svět – mezinárodní dokumentární festival věnovaný problematice lidských práv se za léta svého působení stal jedním z nejvýznamnějších festivalů svého druhu na světě. V roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům. Projekce vítězného dokumentu proběhne 8. dubna ve spolupráci Českého centra Vídeň, Kulturního klubu Čechů a Slováků a Velvyslanectví České republiky v Rakousku. České centrum Vídeň ukazuje vítězný film v kategorii Česká soutěž.

11.4.2019    |    14.6.2019

Toy_Box | Šedé mraky nad městem

Tento rok je to přesně 100 let, kdy ženy v Rakousku a České republice získaly volební právo. I proto se rozhodlo České centrum Vídeň prezentovat pod pseudonymem tvořící umělkyni Toy_Box, jejíž tvorba má výrazný sociální přesah. Toy_Box se jako první žena v České republice prosadila kresebnými intervencemi ve veřejném prostoru. Ve své tvorbě se staví za práva těch, kterým hlas schází a stojí mimo narativ většinové společnosti. Kurátorem její výstavy je Radek Wohlmuth, který připravil například největší přehlídku mezinárodního street-artu a graffiti v Praze a spolupracuje s mnoha předními českými umělci.

7.5.2019

Film | Bílá nemoc

„Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování.“ - George Santayana. Při příležitosti výročí konce 2. světové války uspořádá České centrum Vídeň ve spolupráci s vídeňským Wiesenthal institutem pro výzkum holocaustu vzpomínkový večer, v rámci nějž se bude promítat protiválečný film Bílá nemoc.

13.5.2019

Film | Zloději zelených koní

Jižní Afrika má své diamanty, jižní Čechy zase vltavíny, které nikde jinde nenajdete. Napínavé drama o kopáčích drahokamů natočené podle předlohy Jiřího Hájíčka mohou zájemci zhlédnout v prostorách Českého velvyslanectví ve Vídni. Promítání se osobně zúčastní i spisovatel, který film, ve kterém excelovali Bolek Polívka a Pavel Liška, divákům sám představí.

Kalendář

Překladatelská soutěz Susanny Roth 2019

Uzávěrka: 31. března 2019

Česká centra (dále „ČC“) a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně (dále „ČLC“), vyhlašují Mezinárodní překladatelskou soutěž Cena Susanny Roth.

Účast je určená začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora. Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí. Účastníci soutěže přeloží ucelený text současného českého autora o rozsahu do 15 normostran z knihy vydané v období od listopadu 2017 do listopadu 2018 v ČR, kterou vybrala odborná porota v ČR nominovaná ČC a ČLC. 
 

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

27. 02. 2019

Autorské čtení: Markéta Hejkalová | Měj mě rád/a

Není náhoda, že v rámci programu Artists-in-Residence vyhrála pobyt ve Vídni. Markéta Hejkalová píše a překládá již přes 30 let a na české scéně je známá nejen jako autorka, ale také jako organizátorka druhého největšího knižního veletrhu v Česku. Během svého pobytu ve Vídni představila spisovatelka svůj nový román Měj mě rád/a, ve kterém se prolínají osudy jak fiktivních, tak skutečných postav.

27. 02. 2019

Vernissage: Bernhard Hering

Před několika málo lety prolomil restaurátor Bernhard Hering svůj pohled na materiál, kterému zasvětil svůj život. Kdysi, když se podíval na dřevo, zkoumal, jak udělat jeho povrch dokonalý a jak nejlépe zakrýt „nedostatky“. V roce 2010 však nastal zlom a on našel v těchto „nedostatcích“ krásu. Dnes pracuje Bernhard Hering s velkou škálou materiálů. Nezhmotňuje nějakou fixní myšlenku, nemanipuluje s výsledkem, prostě jen zkoumá, jak co působí a reaguje na to. Používá tradiční restaurátorské metody v nečekaných spojeních s materiály dneška.

22. 01. 2019

Vernisáž: Palach ´69

V přátelské atmosféře proběhla na ústavu slavistiky Vídeňské univerzity dne 16. 1. ve spolupráci s Českým centrem Vídeň vernisáž výstavy Českých center Jan Palach ‘69, která přibližuje život a čin Jana Palacha v historických souvislostech. Na vernisáži promluvil ředitel Českého centra ve Vídni, Mojmír Jeřábek, a také zástupce vedoucího ústavu slavistiky prof. Newerkla. Již od své smrti je Jan Palach připomínán především jako symbol – pochodeň, oběť nebo národní hrdina. Dvacetiletý student se v lednu 1969 zapálil na pražském Václavském náměstí. Chtěl tak vyburcovat své spoluobčany, aby se postavili omezování svobody slova a počínající „normalizaci“. Ačkoliv se mu nepodařilo politický vývoj zvrátit, hluboko se zapsal do paměti společnosti. Jeho oběť nikdy nebyla zapomenuta, ač se o to komunistický režim velice snažil, a předznamenala jeho svržení v roce 1989 v tzv. Palachově týdnu. Výstava zasazuje Palachův příběh do kontextu pražského jara a nastupující „normalizace“, přibližuje jeho život i myšlenkové zázemí, z něhož vycházel, vykresluje plánování i samotné provedení jeho činu stejně jako ohlas, který ve společnosti vyvolal.

14. 12. 2018

Vernisáž: Jindra Viková | Za zrcadlem

Autorka, která významně ovlivnila a spoluutvářela vnímání keramického umění v České Republice – Jindra Viková. Po výstavách v USA, Německu, Číně či Koreji navštívila tato mezinárodně respektovaná umělkyně i České centrum Vídeň. Z její multimediální tvorby budou na výstavě Za zrcadlem k vidění sochy, kresby i asambláže, výběr za více než čtyřicet let.

Videa

Video placehodler