Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.11.2019

Katta | Koncert v Brucknerhausu v Linci

Při příležitosti svého turné vystoupí v poprvé Brucknerhaus v Linci varhanistka, skladatelka a zpěvačka Kateřina Chroboková alias Katta. V první části koncertu, který překračuje hranice žánru klasické varhanní hudby, budou představena dvě díla skladatele Arva Pärtse, dále také skladba Dance No. 4 z cyklu Minimal Music od Phillipa Glasse. Druhá část programu je věnována vlastní Kattině tvorbě. Uveden bude cyklus skladeb Vox Organi, kde se snoubí zvuky varhan, performance a zpěv.

26.11.2019

Čtení | Dora Čechova: Nechtěl jsem být Leninem

Povídky o Rusku a jeho honosné minulosti a banální přítomnosti, ve kterých se snoubí smutek, humor, lehká nostalgie a neomylná schopnost přežít.

28.11.2019

Čtení | Kateřina Tučková a Michael Stavarič

Setkání a konfrontace dvou osobností, které jsou spojené svou generací, rodištěm – městem Brnem – a láskou k literatuře, ale historií rozdělené do dvou zemí.

3.12.2019

Přednáška | Studio Oficina: Grafický design a typografie v pohybu

Povaha soudobé vizuality, v níž je zorné pole člověka zaplaveno nesčetnými obrazovými informacemi vypovídá o potřebě hledat způsoby, jak zjednodušit a současně zefektivnit porozumění vizuálně založených sdělení. Snahou studia je vytváření neotřelých vizuálních stylů, jenž jsou funkční napříč všemi platformami – onair, offair, onlinne.

4.12.2019

Čtení | Jakuba Katalpa - Němci

Praha kolem roku 2000. Na pohřbu Konrada Mahlera se jeho dcera najednou zeptá na „Němce“ - část rodiny, o které nikdy neměla možnost mluvit. Jakuba Katalpa se ve svém třetím románu zabývá tématem, které bylo v České republice dlouho tabu. V listopadu a prosinci absolvuje Jakuba Katalpa dvouměsíční pobyt ve Vídni v rámci rezidenčního programu umělců Q21.

Kalendář

NeighborsTalk Vol. 2: Petra Dočekalová

14.11.2019 | 19:00 | Universität für angewandte Kunst Wien

Přednáška v anglickém jazyce

České standardy, které se používají k výuce psaní písma, fungují beze změn téměř osmdesát let. Typografka Petra Dočekalová se zabývá modernizací systémů pro výuku rukopisného psaní. Nejen v České republice se proslavila jako písmomalířka, která se zaměřila na aktualizaci českého propagačního skriptového písma.


      
 

 

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

05. 10. 2019

ORF Lange Nacht der Museen

V sobotu 5. 10. v rámci Dlouhé muzejní noci ve Vídni připravila umělkyně Marie Filippovová prostorovou instalaci spojenou s interaktivní performance.

25. 09. 2019

Vernisáž | Marie Filippovová: Kontinuum

Vernisáž výstavy Kontinuum byla pro Marii Filippovovou symbolickým znovuoživením zpřetrhaných vazeb, které výtvarnou umělkyni k městu Vídeň pojí. Marie Filippovová se řadí k umělcům, pro které se během totalitního režimu stala kresba jedním z mála úkrytů, možností svobodného vyjádření. Tuš je jejím typickým výrazovým prostředkem. Ačkoliv jsou její kresby výsledkem precizní práce, vyzařuje z nich obrovská míra lehkosti, porozumění, souznění a kontinuálnosti. V abstraktních kresbách se zrcadlí množství spletitých příběhů, které světlo světa spatřily zejména až v porevolučním období, kdy Filippovová začala veřejně vystavovat. Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové

04. 07. 2019

Vernisáž | Jan Jeništa: Jeden den v Československu

Výstava pod heslem "Jeden den v Československu - Československý design od EXPO 1958 po okupaci 1968" představuje návrhy předních československých umělců. Objekty pochází ze soukromé sbírky sběratele Jana Jeništy. Sbírka „Brusel,“která putovalpo po předních evropských metropolích, navštívila i Vídeň.

24. 06. 2019

Vzpomínka na Niku Brettschneider

Vzpomínkový týden věnovaný herečce a režisérce, která by letos oslavila své 68. narozeniny - Nice Brettschneiderové.

Videa

Video placehodler