Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.8.2017

Dokument | Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Záchrana a restaurování interiéru. Tento kostel patří k nejvýznamnějším barokním stavbám ve východních Čechách. Kvůli kritickému stavu budovy bylo téměř celé vybavení interiéru v minulosti demontováno a kostel byl dlouhá léta veřejnosti nepřístupný. Veronika Cinková a Zuzana Vlasáková přijedou do Vídně film představit a otevřít následnou diskuzi. Česky s anglickými titulky.

3.8.2017    |    31.8.2017

Recitál Andreje Kasíka ve Vídni

V rámci koncertní řady vídeňského Mozartova domu se během pěti srpnových koncertů (vždy ve čtvrtek od 16:00) představí německý klavírista s českými kořeny Andrej Kasík. Zahraje Mozartovy skladby zkomponované během jeho vídeňského období.

6.7.2017    |    30.8.2017

Ještě jsme ve válce

Příběhy 20. století. Výstava založená na stejnojmenné komiksové knize. Třináct předních českých a slovenských umělců zapisují a kreslí příběhy svědků. Třináct komiksů nakreslených dle vyprávění třinácti skutečných lidí. Třináct strhujících příběhů z válečné fronty, koncentračních táborů, komunistického vězení a prostředí Státní bezpečnosti. Vyprávění založená na skutečných událostech.

1.7.2017    |    10.9.2017

Letní koncerty a festival Grafenegg

V rámci letních koncertů v Grafeneggu, které se konají od července do začátku září, vystoupí také čeští hudebníci. Místem konání bude Open-Air jeviště Wolkenturm, patřící k akusticky nejlepším venkovním scénám na světě, koncertní sál Auditorium a historická jízdárna.

15.6.2017    |    8.10.2017

Ferdinand II. | 450 let Tyrolského knížete – Jubilejní výstava

Před 450 lety, 17. ledna 1567, byl uspořádán slavnostní vjezd arcivévody Ferdinanda II. (1525-1595) do Innsbrucku, který se zde poté ujal vlády nad Tyrolskem. U příležitosti tohoto výročí je mu věnována výstava na zámku Ambras.

Kalendář

Kalendář

ČESKÁ CENTRA

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

11. 07. 2017

Ještě jsme ve válce

6.7.2017, Green Belt Center. Vernisáž. Příběhy 20. století. Výstava založená na stejnojmenné komiksové knize. Třináct předních českých a slovenských umělců zapisují a kreslí příběhy svědků. Třináct komiksů nakreslených dle vyprávění třinácti skutečných lidí. Třináct strhujících příběhů z válečné fronty, koncentračních táborů, komunistického vězení a prostředí Státní bezpečnosti. Vyprávění založená na skutečných událostech. Fotocredity (c) Green Belt Center

03. 07. 2017

Pravidla hry

29.6.2017, České centrum Vídeň. Vernisáž výstavy 7 studentů fotografie pražských uměleckých škol FAMU a UMPRUM. Práce mladých umělkyň a umělců vycházejí z konceptuálního přístupu k médiu fotografie. Fotka pro tyto mladé autory není zachycením skutečnosti, ale metodou, jak skutečnost analyzovat. Richard Janeček / Valentýna Janů / Jan Kolský / Šimon Levitner / Eva Rybářová / Marie Tučková / Ira Zakharova. Kurátorka: Lenka Lindaurová

03. 07. 2017

Sarah Cramsey: Neurčité občanství – Židovské postavení a “etnická revoluce” v Polsku a...

28.6.2017, České centrum Vídeň. Sarah Cramsey popisuje ve své knize „Uncertain Citizenship: Jewish Belonging and the „Ethnic Revolution“ in Poland and Czechoslovakia, 1917-1947“ řešení otázky politického a státního postavení židovského obyvatelstva v Evropě jako výsledek nadnárodních debat, diplomatických manévrů, demografickým tlakům a několika úrovňových politických programů. Pořádal Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) za podpory Českého centra Vídeň.

21. 06. 2017

Krize, válka a nový začátek – Rakousko a Československo v letech 1933-1948

20.6.2017, České centrum Vídeň. Prezentace knihy a diskuze. Publikace je zaměřena na dobu mezi léty 1933 -1948, kterou značí začátek budování autoritativního „Ständestaat" (čes.: Rakouského státu) v Rakousku a konec převzetí moci komunisty v Československu. Více informací k akci: http://wien.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/krise-krieg-und-nauanfang-osterreich-und-die-tsche/

Videa

Video placehodler