Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Přednáška | PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.: Odkud se vzala čeština?

Přednáška docenta Rejzka je jednou ze série lekcí o češtině, které probíhaly v rámci aktivit spojených s oslavami českých historických výročí v letech 2018-2019 ve spolupráci s ÚJČ AVČR a Českými centry po celém světě.

Dne 12. 6. 2019 přednášel docent Jiří Rejzek na katedře slavistiky Vídeňské univerzity z Karlovy univerzity. Dne 12. 6. 2019 přednášel docent Jiří Rejzek na katedře slavistiky Vídeňské univerzity z Karlovy univerzity.
Přednášku zahájila Michaela Dermauw z Českého centra Vídeň, které se spolu s katedrou slavistiky podílelo na organizaci této události. Přednášku zahájila Michaela Dermauw z Českého centra Vídeň, které se spolu s katedrou slavistiky podílelo na organizaci této události.
Přednáška nesla téma: „Odkud se vzala čeština?“ a uvedla posluchače do vývoje a diferenciace tohoto praslovanského jazyka. Přednáška nesla téma: „Odkud se vzala čeština?“ a uvedla posluchače do vývoje a diferenciace tohoto praslovanského jazyka.
Zleva: Stefan Newerkla (Katedra slavistiky, Univerzita Vídeň), Jiří Rejzek (Karlova univerzita Praha) Zleva: Stefan Newerkla (Katedra slavistiky, Univerzita Vídeň), Jiří Rejzek (Karlova univerzita Praha)