Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Evropská místa ve Vídni

15.6. Pro velký zájem znovu organizovaná architektonická prohlídka známých staveb v 1. vídeňském okrese, které vzešly z návrhů mnoha evropských architektů. Do trasy prohlídky je mj. zařazen Loosův dům (Looshaus) známého českého architekta Adolfa Loose, ,,Otce moderní architektury".