Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Bruno Kreisky a Česko

18.05. 2011, 10.00. CCV ve spolupráci s prof. Rathkolbem, vedoucím Ústavu pro soudobé dějiny na Vídeňské univerzitě, zorganizovalo při příležitosti 100. narozenin B. Kreiského a na památku jeho syna P. Kreiského, malé sympozium. Téma zahrnulo období od konce monarchie, meziválečné a válečné období, napjaté vztahy mezi Rakouskem a Československem až po konec studené války v roce 1989.