Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Markéta Hejkalová: Kouzelník z Pekingu

26.04.2012, 18.30 hodin. Autorské čtení u příležitosti prvního německého vydání knihy Kouzelník z Pekingu. Kniha v němčině vy3la v březnu 2012 u nakladatelství Braumüller Verlag. Překlad: Johanna Posset, moderace: Dr. Christa Rothmeier.V Kooperaci s nakladatelstvím Braumüller Verlag a Ministerstvem kultury ČR.

Zleva: Martin Krafl (ředitel Českého centra Vídeň), Markéta Hejkalová (spisovatelka) a Christa Rothmeier (moderace) Zleva: Martin Krafl (ředitel Českého centra Vídeň), Markéta Hejkalová (spisovatelka) a Christa Rothmeier (moderace)
Zleva: Markéta Hejkalová (spisovatelka) a Christa Rothmeier (moderace) Zleva: Markéta Hejkalová (spisovatelka) a Christa Rothmeier (moderace)
Žáci a žákyně Gymnázia Komenský s paní učitelkou Evou Zojerovou a spisovatelkou Markétou Hejkalovou (c) ORG Komensky Žáci a žákyně Gymnázia Komenský s paní učitelkou Evou Zojerovou a spisovatelkou Markétou Hejkalovou (c) ORG Komensky