Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Mirek Kaufman v Korutanech

Fotografické dojmy z vernisáže výstavy "Válka v umění" (30.5.2015 na radnici Kötschach-Mauthen, Korutany) a díla českého umělce MIRKA KAUFMANA, který se zúčastnil týdenního mezinárodního sympózia s workshopem "Po stopách války", jehož se v Kötschach-Mauthen zúčastnili umělci ze 4 zemí. Dílo každého z nich, které je reflexí zdejších událostí, zůstalo v muzeu natrvalo. Ze své práce přímo v místě pobytu vybral český umělec 6 maleb na papíře, které jsou v rámci výstavy adjustováný jako jeden celek. Jeho práce je úvahou nad místem a dobou, kdy se události před sto lety odehrávaly. Podstatný je pro něj kontrast krásné přírody a dramatické minulosti, která je s tímto krajem spojena. Mirek Kaufman se snažil spojit současnou atmosféru místa a otisk minulosti, kterou můžeme vnímat již jen jako  ozvěnu čehosi velmi vzdáleného. Podprahový vjem, který je i přes časový odstup stále přítomný. Název celého cyklu: "Vytržená historie"- cyklus šesti prací z května 2015, kvaš a kombinovaná technika na papíře, 6 formátů 42 x 30 cm.