Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Sarah Cramsey: Neurčité občanství – Židovské postavení a “etnická revoluce” v Polsku a Československu, 1917-1947

28.6.2017, České centrum Vídeň. Sarah Cramsey popisuje ve své knize „Uncertain Citizenship: Jewish Belonging and the „Ethnic Revolution“ in Poland and Czechoslovakia, 1917-1947“ řešení otázky politického a státního postavení židovského obyvatelstva v Evropě jako výsledek nadnárodních debat, diplomatických manévrů, demografickým tlakům a několika úrovňových politických programů. Pořádal Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) za podpory Českého centra Vídeň.

Zleva doprava: Michal Frankl (odborný spolupracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR), Sarah Cramsey (výzkumná pracovnice na VWI) a Michaela Dermauw (prozatimní ředitelka Českého centra Vídeň) Zleva doprava: Michal Frankl (odborný spolupracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR), Sarah Cramsey (výzkumná pracovnice na VWI) a Michaela...
Zleva doprava: Jana Starek (Vídeňský Wiesenthalův institut pro studia holocaustu), Michal Frankl (odborný spolupracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR) a Sarah Cramsey (výzkumná pracovnice na VWI) Zleva doprava: Jana Starek (Vídeňský Wiesenthalův institut pro studia holocaustu), Michal Frankl (odborný spolupracovník Masarykova ústavu a Archivu...
(c) Petr Richard Mauthner (c) Petr Richard Mauthner
(c) Petr Richard Mauthner (c) Petr Richard Mauthner
Sarah Cramsey Sarah Cramsey
(c) Petr Richard Mauthner (c) Petr Richard Mauthner