Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Vernisáž: Palach ´69

V přátelské atmosféře proběhla na ústavu slavistiky Vídeňské univerzity dne 16. 1. ve spolupráci s Českým centrem Vídeň vernisáž výstavy Českých center Jan Palach ‘69, která přibližuje život a čin Jana Palacha v historických souvislostech. Na vernisáži promluvil ředitel Českého centra ve Vídni, Mojmír Jeřábek, a také zástupce vedoucího ústavu slavistiky prof. Newerkla. Již od své smrti je Jan Palach připomínán především jako symbol – pochodeň, oběť nebo národní hrdina. Dvacetiletý student se v lednu 1969 zapálil na pražském Václavském náměstí. Chtěl tak vyburcovat své spoluobčany, aby se postavili omezování svobody slova a počínající „normalizaci“. Ačkoliv se mu nepodařilo politický vývoj zvrátit, hluboko se zapsal do paměti společnosti. Jeho oběť nikdy nebyla zapomenuta, ač se o to komunistický režim velice snažil, a předznamenala jeho svržení v roce 1989 v tzv. Palachově týdnu. Výstava zasazuje Palachův příběh do kontextu pražského jara a nastupující „normalizace“, přibližuje jeho život i myšlenkové zázemí, z něhož vycházel, vykresluje plánování i samotné provedení jeho činu stejně jako ohlas, který ve společnosti vyvolal.

1. Vernisáž výstavy Českých center Jan Palach ’69. Výstavu otevřel (zleva) ředitel Českého centra Mojmír Jeřábek a zástupce vedoucího ústavu slavistiky prof. Newerkla. 1. Vernisáž výstavy Českých center Jan Palach ’69. Výstavu otevřel (zleva) ředitel Českého centra Mojmír Jeřábek a zástupce vedoucího ústavu...
2. Vernisáž výstavy Českých center Jan Palach ’69. Výstavu otevřel (zleva) ředitel Českého centra Mojmír Jeřábek a zástupce vedoucího ústavu slavistiky prof. Newerkla. 2. Vernisáž výstavy Českých center Jan Palach ’69. Výstavu otevřel (zleva) ředitel Českého centra Mojmír Jeřábek a zástupce vedoucího ústavu...
3. Vernisáž výstavy Českých center Jan Palach ’69. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se na vernisáž přišli podívat. 3. Vernisáž výstavy Českých center Jan Palach ’69. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se na vernisáž přišli podívat.
4. Vernisáž výstavy Českých center Jan Palach ’69. Výstavní panely na ústavu slavistiky v Galerii na pavlači. 4. Vernisáž výstavy Českých center Jan Palach ’69. Výstavní panely na ústavu slavistiky v Galerii na pavlači.