Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Představení českého modrotisku

23.11.2017, České centrum Vídeň. Ve své přednášce seznámila návštěvníky s tímto fenoménem Mgr. Klára Binderová, kurátorka sbírky lidového umění Národního muzea v Praze. Zaměřila se na český modrotisk z hlediska jeho tradice, řemesla a také folklorismu. Byl také promítnut i film o technologii modrotisku natočený ORF v dílně Strážnického modrotisku. Za hudebního doprovodu.

Zleva doprava: Jana Kolencová (Vlastenecká omladina) a Theresa Clauberg (hudebnice) Zleva doprava: Jana Kolencová (Vlastenecká omladina) a Theresa Clauberg (hudebnice)
Zleva doprava: Jana Kolencová a Theresa Clauberg Zleva doprava: Jana Kolencová a Theresa Clauberg
Michaela Dermauw (Prozatimní vedení Českého centra Vídeň) Michaela Dermauw (Prozatimní vedení Českého centra Vídeň)
Michael Cernoch (tlumočník) a Klára Binderová (kurátorka sbírky lidového umění na etnografickém oddělení Národního muzea v Praze) Michael Cernoch (tlumočník) a Klára Binderová (kurátorka sbírky lidového umění na etnografickém oddělení Národního muzea v Praze)
Michael Cernoch a Klára Binderová Michael Cernoch a Klára Binderová
Michael Cernoch a Klára Binderová Michael Cernoch a Klára Binderová