Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

25. 9. "Literární večer v čase devítek"

K Evropskému dni jazyků organizuje Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku diskuzi o počátcích žurnalistiky na Slovensku a v České republice, o díle Josefa Dobrovského a jeho významu pro Slovensko, symbolismu ve slovenské a české literatuře a o vývoji dětské literatury ve 20. a 21. století.

Evropský den jazyků byl poprvé pořádán v roce 2001 v rámci Evropského roku jazyků. V návaznosti na tuto akci rozhodl ministerský výbor zavést Evropský den jazyků jako každoroční akci, která by se měla vždy konat 26. září. Kulturní klub Čechů a Slováků organizuje tuto akci k podpoře jazykové rozmanitosti. Programem Vás budou provázet Marie Brandeis (CZ), Andrea Ozábalová (SK) a Daniela Makový Nedas (SK). Ve spolupráci s Kulturním klubem Čechů a Slováků v Rakousku. V českém a slovenském jazyce.

25. 9. Středa 18.30 LITERÁRNÍ VEČER Slovenský institut ve Vídni „Literární večer v čase devítek“ | 100 let Masarykovy univerzity v Brně a Komenského univerzity v Bratislavě