Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Zavřeno 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

Od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 bude České centrum pro veřejnost uzavřeno. Na setkání s Vámi se budeme těšit znovu 7. 1. 2020!

Prosinec a vánoční svátky jsou časem shledání se s blízkými. Právě návrat do rodného kraje a radostné dětství bylo nejhlubším inspiračním zdrojem v díle kreslíře Mikoláše Alše. Jako ilustrátor čítanek a slabikářů vstoupil do každé české rodiny, zároveň však svou tvorbou jako jeden z umělců generace Národního divadla pomáhal vytvářet národní identitu.