Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Bohemistický seminář

Moravská zemská knihovna vyhlašuje seminář určený pro zahraniční bohemisty. Seminář se uskuteční ve dnech 15. 7. – 21. 7. 2018 ve Zlíně. Pracovní část semináře je plánována od 16. do 20.7. Ubytování bude zajištěno ve Zlíně po celou dobu konání semináře, odkud budou podnikány fakultativní výlety. 

Bohemistický seminář

Zlín 15. - 21. července 2018

 Moravská zemská knihovna vyhlašuje seminář určený pro zahraniční bohemisty. V roce 2018 je realizován ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně a pod záštitou děkanky FMK UTB doc. Mgr. Ireny Armutidisové.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Fakulta multimediálních komunikací je vnímána jako přední výukové pracoviště v České republice především ve vztahu k oborům výtvarného umění, designu a fotografie.

Přednášky letošního bohemistického semináře vznikají ve spolupráci s odborníky z předních pracovišť humanitních věd, kteří se zabývají českou kulturou a literaturou.  Tematicky se seminář zaměří na tři oblasti: v kontextu prvorepublikového Zlína představí moderní českou architekturu, umění a kulturu první republiky, poskytne vhled do aktuálního dění v české literatuře a kultuře a nabídne dílnu uměleckého překladu. V doprovodném programu se účastnící vydají do Luhačovic Leoše Janáčka a Dušana Jurkoviče. Lidovou kulturu moravsko-slovenského pomezí pak budou mít možnost studovat v Rožnově pod Radhoštěm a ve Vizovicích.

Kulturní nabídka semináře bude založena jednak na filmových programech a jednak na autorských čteních. V průběhu semináře bude opět udělena Cena Premia Bohemica za mimořádný přínos české literatuře v zahraničí.

Seminář se uskuteční ve dnech 15. 7. – 21. 7. 2018. Pracovní část semináře je plánována od 16. do 20.7. Ubytování bude zajištěno ve Zlíně po celou dobu konání semináře, odkud budou podnikány fakultativní výlety. Přihlášky posílejte v termínu do 31. 5. 2018 na adresu sinclova@mzk.cz. Registrační poplatek, z něhož bude hrazeno ubytování, doprava v průběhu semináře, exkurze i stravování, činí 2000 korun.

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o účast na semináři budeme moci přijmout pouze šedesát přihlášek, rozhodující bude termín doručení, děkujeme za pochopení.

 

foto (c) Soňa Šinclová