Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Kurz češtiny pro začátečníky (duben-červen 2017)

České centrum Vídeň nabízí v dubnu - červnu 2017 KURZ ČEŠTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY. Vyučující: Mag. Lenka NEWERKLA.

Od 3.4.2017 Vám nabízíme Kurz češtiny Ia pro začátečníky:

ČEŠTINA Ia

Na jazykovém kurzu se naučíte základní gramatické struktury a slovní zásobu češtiny, které se Vám dostane praktickým utužováním nejen na základě aktivní komunikace v cizím jazyce, ale také díky cílenému procvičovaní poslechu a čtení. Budete mít během učení taktéž k dispozici autentické materiály a různé jazykové hry. Tímto se studujícím podaří lépe proniknout do každodenních situací a zvládnout se v nich jednoduše vyjádřit.

Témata: pozdravy, vzájemné se představení, nákup, jídlo, rodina, práce, vlastnosti lidí, zvířat a věcí

Gramatika: větná stavba, podstatná jména, pátý pád/ oslovovací, slovesa, čas přítomný, zájmena, číslovky, …

Očekávané studijní výsledky a získaní následujících kompetencí: přiblížení se na úroveň A1 odpovídající předpisům evropského referenčního rámce jazyků. Pro to, aby se začátečníci dostali na úroveň A1, potřebují cca. 100 vyučovacích hodin po 45 minutách (Čeština Ia zahrnuje 20 vyuč. hodin)

Učebnice: Tschechisch Schritt für Schritt 1

Každé PONDĚLÍ: 19:15–20:45 hod.
 Začátek: 3. dubna 2017, konec: 26. června 2017  
 10 termínů à 90 minutách (20 VJ)
Cena: Euro 199,- € / 189,- € (studenti a senioři)

Lektorka: Mag. Lenka Newerkla

Během první, popř. druhé vyučovací hodiny budete mít možnost si zakoupit učebnici Tschechisch Schritt für Schritt (Čeština krok za krokem) včetně pracovního sešitu a CD za 45,- EUR.

Pokud máte o tento kurz zájem, poprosili bychom Vás, abyste se nám ozvali nazpět do 31. března. Po Vašem potvrzení, od nás obdržíte přihlášku na kurz. Prosím obracejte se e-mailem na dermauw@czech.cz

 

Fotocredity: (c) Libor Galia