Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

2. 10. Diskuzní večer: Setkání za železnou oponou

Jak vzpomínají na pád železné opony obyvatelé žijící v regionech v její bezprostřední blízkosti? Vzpomínkový večer věnovaný třicátému výročí historické události, která překreslila mapu Evropy. Osudy pamětníků přináší zajímavý úhel pohledu na důležitý moment evropské historie a umožňují si živě představit tuto historickou událost, jež byla jedním z milníků, které stály na konci studené války.

I v nejodlehlejších regionech se na konci studené války psaly dějiny. Právě tam, kde v roce 1989 došlo k pádu železné opony, byla tato změna pro některé již déle citelná. Tento večer spojuje ty, kteří hledali nové cesty, tou dobou ještě ležící za pomyslným koncem světa. Mimořádné příběhy o solidaritě při útěku či nakupování za socialismu boří známá klišé a otevírají nové úhly pohledu na evropskou historii.

Přihlášení: https://www.hdgoe.at/erste-begegnungen

foto: © Heinz Starka