Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Literatura: Historie za sklem

„Historie za sklem“ je nová kniha Martina Vogga, která nabízí dobrodružnou výpravu po stopách česko-rakouských skelných hutí.

Sklo má mnoho podob – může být ve formě skleniček, skleněných váz, historických nálezů, oken, moderního skla jako umění apod. V knize Historie za sklem se dozvíme o bohaté sklářské historii v česko-rakouských hutích.

Kniha nás zanese zpět do minulosti ale i přítomnosti tvorby a zpracovávání skla, které má dlouhou tradici u našich dolnorakouských sousedů, na jižní Moravě, Vysočině a Lesní čtvrti. Autor Martin Vogg a fotografka Daniela Matejschek tyto místa navštívili a zdokumentovali.

Kniha reflektuje zvláštnosti, tradice a historický vývoj regionů. Historie za sklem nabízí i krátký pohled do budoucnosti. Jedna z otázek, kterou si autor klade, je například: Jaké změny po roce 1945 můžeme v nynějších regionech vidět?

 

Autor Martin Vogg se narodil roku 1969 ve Vídni. Studoval folkloristiku a divadlo na Vídeňské univerzitě. Od roku 2016 se věnuje dokumentům pro stanici ORF III, například sérii „Heimat Österreich“.

Fotografka Daniela Matejschek se narodila ve Vídni roku 1986. Žije a pracuje jako fotografka v Melku. Již řadu let dokumentuje se svou kamerou kulturní události a festivaly ve Wachau.

 

Klikněte ZDE pro prolistování knihy.

Knihu lze objednat elektronicky na adrese office@noemuseen.at. Cena činí 9,90 euro.