Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

5. 10. 2019 Cibulová hudba | Mezinárodní orchestr Ivany Rea

Poslech Mezinárodního orchestru Ivany Rea je v mnoha ohledech jedinečný a velice silný zážitek. Poslechnout si osobité skladby v podání nevšedního tělesa můžete na jejich vystoupení ve Vídni 5. 10. 2019. Jedná se o orchestr schönbergovského typu, jehož členové jsou vynikajícími umělci pocházející od Ruska až po Kostariku. Kromě standardních nástrojů zde můžete slyšet i keltskou harfu, baskytaru, gong a bohaté vokály. Taktovky se dokonce ujal přímo dirigent Národního divadla České republiky Jan Bubák.

Ivana Rea čerpá své tvorbě jak ze svých bohatých hudebních zkušeností, tak i z muziko-terapeutických poznatků, jak hudba na člověka působí. Na základě zpětné vazby od návštěvníků koncertů pojmenovala autorka svoji tvorbu souhrnně názvem "Cibulová hudba", protože je stejně jako cibule mnohovrstevná a léčivá.

Skladby jsou rozděleny do tří hlavních tematických celků. V prvním se podařilo autorce velice působivě zachytit energii Aramejského otčenáše přímo v původním Ježíšově jazyce. Ve druhém celku nás uvede do světa pohádkových příběhů a legend. Třetí oblastí její tvorby jsou pak přírodní motivy, ze kterých vytváří hravé a rytmické melodie.

Kromě vídeňského vystoupení bude možné orchestr slyšet ještě v termínech 14. 2. 2020 v Innsbrucku a 27. 2. 2020 v Salzburgu.

Vstupenky je možné zakoupit online.