Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Pozvánka na přednášku dokumentaristky Lenky Ovčáčkové

Odraz idejí přírodní filozofie jak ve filozofii, tak i ve vědě přináší zvláště od konce 18. do poloviny 19. století rozmanité ovoce nejen ve formě četných publikací – v nichž je vesmír představován jako živá jednota – nýbrž vede také ke konkrétním krokům, které přispívají k rozvoji a institucionalizaci přírodních věd v Čechách.

Na začátku přednášky bude představen jeden z myslitelů komplexního vědeckého vztahu k přírodě, montanista, mineralog a geolog Ignác Antonín Born (1742-1791), který v Čechách roku 1769 spoluzakládal Akademii věd, aktivně se věnoval sběratelství a ve svém vědeckém nasazení pokračoval později i ve Vídni.

Teolog, mineralog a paleobotanik Kašpar Šternberk (1761-1838), rovněž pocházející z Čech, se pak vyznačoval silnou tendencí přírodní vědy zorganizovat a vytvořit institucionalizovanou přírodovědeckou platformu. Kom ě toho sehrál Šternberk roku 1818 významnou roli při zakládání Vlasteneckého (později Národního) muzea v Praze. Jeho přírodovědecké sběratelství vedlo mj. k intenzivnímu kontaktu s J. W. Goethem. Goethe inspiroval také polyhistora Jiřího Františka Augusta Buquoye (1781-1851), který zakládání pražského Vlasteneckého muzea ideově a finančně podporoval.

Buquoy je známý především díky vytvoření první přírodní rezervace v Evropě – dnešního Žofínského pralesa. Kromě toho se však zasloužil o rozvoj mnohých přírodovědeckých disciplín a rovněž vytvořil samostatnou „fyzikální“ a „metaempirickou“ přírodní filozofii, jež bude během přednášky krátce nastíněna.

Lenka Ovčáčková (*1977) se zabývá kontextem přírodovědecko-filozoficko-náboženských proudů na konci 19. a začátku 20. století v Česku, Německu a Rakousku. V současné době se věnuje především historii přírodovědeckého výzkumu v Čechách a na Moravě od středověku, historií Karlo-Ferdinandovy univerzity a rovněž koncipováním a produkcí dokumentárních filmů o aspektech historického a aktuálního vnímání česko-německo-rakouského pohraničí.

Datum: úterý 7. května 2019, 18.00 hod.

Místo konání: Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur Spengergasse 30-32 1050 Wien Tel.: +43 1 9419358