Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Architektura I ADOLF LOOS: DIY soutěž s Porigami

Staňte se i vy tvůrcem a zpracujte jednu ze slavných Loosových vil na základě trojrozměrné šablony a doplňte je o své vlastní výtvarné prvky. V rámci soutěže, kterou pořádají Česká centra, si můžete vytvořit jednu z Loosových vil a zároveň vyhrát originální český design! Soutěž spočívá v nejoriginálnějším dotvoření trojrozměrné pohlednice Müllerovy nebo Winternitzovy vily připravené Terezou Hradilkovou/Porigami.cz. Dle vlastní fantazie můžete doplnit motiv na fasádě, obyvatele domu či cokoli jiného. Zapojte se s Českým centrem do soutěže v rámci série Adolf Loos / Pioneer of Modern Living.

I don’t like people calling me „architect“.

Simply „Adolf Loos“ is my name.  – Adolf Loos.

 

Adolf Loos (1870-1933) je jeden z nejvlivnějších evropských architektů. Studoval v Liberci, Drážďanech a 3 roky strávil i v USA, kde na něj zapůsobila inovační účinnost amerických průmyslových staveb. Následně žil ve Vídni, kde napsal řadu esejí.  Adolf Loos je autorem unikátního principu prostorového uspořádání interiéru, tzv. Raumplan, jejž uplatnil při realizaci Müllerovy i Winternitzovy vily v Praze. Ve Vídni navrhl například obchodní dům Goldmann & Salatsch na Michaelerplatz, kaváru Café Museum či americký bar Kärntner. 

  

Potřeby:

tiskárna

papír A4 (gramáže 120-160 g): 2 listy A4 pro 1 pohlednici

řezák na papír / nůžky

podložku

pravítko tupý nůž

obálku formátu C5

Poté už si stačí jen stáhnout předpřipravenou šablonu a postupovat podle videa Then you can just download the prepared pattern and follow the instructional video s vilou Müller nebo Winternitz. Zapojit se mohou děti i dospělí!

 

Fotografie dotvořených pohlednic můžete zasílat do 7. 10. 2020 na adresu loos@czech.cz. Dne 19.10.2020 uveřejníme na facebookové stránce ADOLF LOOS / PIONEER OF MODERN LIVING nejlepší pohlednice a výherce odměníme českým designovým výrobkem.

 

O Tereze Hradilkové

Tereza Hradilková spojila své záliby – architekturu, kterou vystudovala, a práci s papírem pod značkou Porigami.cz. Autorka začala s papírem experimentovat v době svého pobytu v Japonsku v letech 2007–2008. Později v Hong Kongu pracovala v mezinárodním architektonickém ateliéru, ale brzy se rozhodla papíru věnovat naplno, a v zakázkové tvorbě přání, pozvánek či instalací pokračuje i od návratu do Prahy. Její trojrozměrné pozvánky, PF a další papírové instalace oslovují širokou škálu zákazníků, kteří oceňují její osobitou estetiku. V poslední době ji také oslovila tvorba pro děti.   

 

Ceny

Vítěz soutěže na prvním (1.) až třetím (3.) místě získává následující ceny:

1. Cena, vítěz má na výběr jednu z cen

•Pavel Janák, Váza, fi. Modernista, 1911

•Libuše Niklová, Slon, fi. Fatra, 1971-1972

2. Cena, vítěz má na výběr jednu z cen

• Jiří Pelcl, Set na tvrdý alkohol, Vicenza, fi Crystalex, 2005

•Plyšák Zajíc, Zdeněk Miler, fi. Moravská ústředna Brno

3. Cena, vítěz má na výběr jednu z cen

•Rony Plesl, Pivní půllitr, fi. Pilsner Urquell, 2013

• Igráčky, Marie Pavlíčková Krejchová a Jiří Kalina, fi. EFKO, 1976

 

Zahájení soutěže
7. 9. 2020
Přihlašování soutěžních návrhů  do soutěže
8. 9.-7.10.2020
Uzávěrka soutěže
7. 10. 2020 ve 24:00 hodin
Hodnocení soutěžních návrhů 1. kolo (porota ČC)
8. 10. 2020
Uveřejnění pěti návrhů – výsledku 1. kola - soutěž na FCB
9.10.2020
Facebookové hlasování fanoušků – 2. kolo hodnocení
9. 10.-17. 10.2020
Slavnostní vyhlášení tří vítězů soutěže na facebooku
19.10.2020 v 11:00

 

Úplná pravidla soutěže

1. Hlavním organizátorem soutěže jsou Česká centra, se sídlem na Václavském náměstí 816/49, 110 00 Praha 1 (dále „organizátor“); spoluorganizátorem je agentura Czech Tourism, se sídlem Vinohradská 46, 120 41 Praha 2.  

2. Soutěž probíhá od 7. 9. 2020 do 19. 10. 2020 za přispění externích poskytovatelů věcných cen pro vítěze. Uzávěrka soutěže je dne 7. 10. 2020 ve 24:00.   

3. Soutěžící si mohou vybrat ze dvou navržených předloh pohlednic -  Müllerova vila nebo Winternitzova villa, stejně tak mohou poslat oba návrhy Jeden soutěžící tedy může poslat až 2 návrhy 3D fotografií. Celkově může poslat soutěžící nanejvýš 3 fotografie jednoho soutěžního návrhu. 

4. Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří v době konání soutěže zašlou fotografii návrhu 3D pohlednice navržené Porigami  (ve formátu jpg, png apod.) na emailovou adresu loos@czech.cz. 

5. Osoby do věku 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze prostřednictvím zákonného zástupce. 

6. Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce je povinen do emailu k zaslané fotografii návrhu 3 D pohlednice zaslat následující kontaktní údaje: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, pro případ vítězství i poštovní adresu pro zaslání výhry. Soutěžící uvedením těchto údajů souhlasí s jejich zpracováním pro účely soutěže a uzavření licenční smlouvy.

7. Porota Českých center bude vybírat v 1. kole hodnocení celkem pět (5) nejlepších fotografií návrhů 3 D pohlednic na základě těchto kritérií: umělecký projev, zpracování tématu a celkový dojem z díla. Těchto pět fotografií postoupí do 2. kola. Vítězové 2. Kola vzejdou z veřejného hlasování formou interakcí „like“ na facebookových stránkách Adolf Loos/Pioneer of Modern Living. Výherci na prvních třech místech získají ceny zaslané Českými centry dle výběru z nabízených možností. Vítězná díla budou vyhlášena na facebookových stránkách projektu Adolf Loos / Pioneer of Modern Living a na facebookových stránkách Českých center a CzechTourism. 

8. Odesláním soutěžního návrhu účastník soutěže uzavírá licenční smlouvu, na základě které uděluje jako autor díla Českým centrům a agentuře CzechTourism výhradní oprávnění dílo užít všemi způsoby bez časového, množstevního nebo územního omezení. Česká centra a CzechTourism  mají  právo zejména na rozmnožování, kopírování a rozšiřování díla. Autor fotografie uděluje pořadatelům souhlas s publikací tohoto obsahu na Facebooku. Česká centra a CzechTourism mají právo na sdělování informací veřejnosti prostřednictvím webových a facebookových stránek Českých center a jejich zahraničních poboček, facebookové stránky Adolf Loos / Pioneer of Modern Living, a facebookové stránky Visit Czech Republic. Tato výhradní licence se uděluje bezúplatně. Účastník soutěže nese plnou odpovědnost za udělení souhlasu třetích osob s užitím díla ve výše uvedeném rozsahu, pokud by účastník soutěže použil v soutěžním návrhu autorské dílo těchto třetích osob.   

9. Česká centra si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady za účast; jsou však povinna vrátit soutěžní návrhy účastníkům soutěže a nejsou oprávněna je v takovém případě užívat v rozsahu dle bodu 8 těchto pravidel. Česká centra si vyhrazují právo odmítnout všechny přihlášené soutěžní návrhy.  

10. Odesláním soutěžního díla do soutěže účastník soutěže potvrzuje jako autor svůj souhlas s podmínkami soutěže a zavazuje se tyto podmínky bez výhrad dodržovat. 

11. Účastník soutěže nemá nárok na úhradu žádných nákladů spojených s účastí v soutěži.