Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Online přednáška o českém jazyce Mgr. Michaela Lišková, Ph.D. - čtvrtek 14.5.2020 od 18:00

Přednáška se bude věnovat soudobým proměnám slovní zásoby češtiny (vedle zmíněného také novým výrazům, které reagovaly na povodně 21. století nebo na klimatický aktivismus), její součástí bude neologický kvíz a závěrečná diskuse.

 

Srdečně Vás zveme ke sledování on-line přednášky o češtině Mgr. Michaely Liškové, Ph.D. z oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR

s názvem Karoškakoronápadrouškomat  aneb 

Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny.

Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom ve čtvrtek 14.5.2020 od 18:00 českého času.

 

V současné pandemické situaci je nápadný zejména prudký nárůst tzv. koronaslov, která jsou nezřídka expresivní, vynalézavá, neuzuální, humorná. V ústavní neologické databázi Neomat (neologismy.cz) nebo v otevřeném slovníku Čeština 2.0 (cestina20.cz) jsou jich dokladovány již stovky. Týkají se mj. označení viru a nemoci (koronáčkovídek), ochranných pomůcek (roušičkyrouškomat), práce a školy z domova (covideokonferenceškola v pyžamu) či dětí zplozených/narozených za pandemie (koroňátkokoroniálové). Zásadním předpokladem pro začlenění nově utvořeného slova do lexikonu je přetrvání jevu, který pojmenovává. Naprostá většina aktuálních jazykových novinek tak patrně bude brzy plnit jen funkci kroniky doby. 

Prosím, pro sledování se registrujtezde:  https://forms.gle/8dpk7cSWF2GzYf7BA