Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Pódiová diskuse Heinze Fischera se spisovatelem Pavlem Kohoutem

Dne 17. května 2018 uspořádalo Velvyslanectví České republiky ve Vídni ve spolupráci s Českým centrem Vídeň pódiovou diskusi bývalého spolkového prezidenta a předsedy Institutu humanitních věd Dr. Heinze Fischera se spisovatelem Pavlem Kohoutem k tématu Pražského jara a jeho dopadech na společnost a politiku. Diskusi moderoval ředitel Českého centra Vídeň Dr. Mojmír Jeřábek.

Pavel Kohout přiblížil vývoj od Mnichovské dohody (1938) přes osvobození Československa většinově prostřednictvím Sovětského svazu (1945) a vítězství komunismu v Československu (1948) až po potlačení pokusu o socialismus s lidskou tváří.

Prezident Fischer načrtl paralelu mezi roky 1956, kdy v Rakousku rezonovaly události v Maďarsku a uprchlíci zde nalézali zázemí, přes rok 1968, kdy se Československu dostalo stejného zájmu a ještě větší solidarity, až po přelomový rok 1989. V této souvislosti hovořil prezident Fischer o zákonu zachování (duchovní) energie. Oba pánové vylíčili rok 1968 na základě osobní zkušenosti a osobní znalosti jako milník a hvězdnou hodinu česko-rakouských vztahů.

O diskusi informovala rakouská tisková agentura APA