Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Sluneční králové

Šedesátileté úsilí českých egyptologů proměnilo Národní muzeum v domov egyptských faraonů. Výstava Sluneční králové trvající od 31.8.2020 do 7.2.2021 prezentuje největší archeologické objevy českých egyptologů v lokalitě Abúsír.

Výstava Sluneční králové patří k nejvýznamnějším výstavám nejen v historii Národního muzea. Nabízí totiž svým návštěvníkům pohled na unikátní exponáty, které Egypt zapůjčil do zahraničí poprvé a pravděpodobně také naposledy. Exponáty staré z doby 3. až 1. tisíciletí př. n. l. dále pocházejí z různých světových muzeí např. z Egyptského muzea v Káhiře, z Velkého egyptského muzea v Gíze, z muzeí v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, Heidelbergu, Hildesheimu a Frankfurtu nad Mohanem. Název výstavy odkazuje na panovníky 5. staroegyptské dynastie (asi 2435–2306 př. n. l.) spjatých právě s lokalitou Abúsír, ve které nechali postavit královské pohřebiště se třemi pyramidami. Výstava tak nabízí vhled do vybavení, výzdoby a běžného chodu těchto pyramidových komplexů. Návštěvníci Národního muzea si mohou prohlédnout například královskou sochu panovníka Raneferefa nebo rozsáhlý soubor soch z hrobek princezny Šeretnebtej a písaře Nefera. Výstava je dále specifická způsobem, jakým je zkonstruována, neboť poskytuje k exponátům audiovizuální materiály a projekce, představující například historii zádušního chrámu krále Sahurea nebo nejznámější část slunečního chrámu krále Niuserrea. Zároveň prezentuje první filmové zpracování příběhu ze slavného Papyru Westcar. Návštěvníky tedy provází výstavou příběhy spjaté se Starou říší a lokalitou Abúsír za vlády slunečních králů a současně příběh českých egyptologů při provádění vykopávek.