Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Limity imaginace: OPEN CALL

Pro mezinárodní výstavu – Bienále Ve věci umění – vyhlašuje Institut úzkosti veřejnou výzvu k zasílání návrhů jak překračovat limity imaginace v oblasti Vašeho zájmu či profese.

Návrhy mohou reagovat na Vaše osobní zkušenosti, zkušenosti druhých nebo na obecnější chápání situace. Tato „dráždidla“ imaginace mohou mít rozmanitou podobu od návodu ve formě textu, kresby, koláže, fotografie, videa, audia přes recept, nákres přístroje, popis situace až po vzorec. 

Nejimaginativnější návrhy zveřejní anonymně nebo se jménem autora (podle Vaší preference) a některé se pokusí po domluvě s Vámi zrealizovat. 

Váš návrh zašlete nejpozději do 31. 5. 2020 na email nebo poštou na: 

iu@institutuzkosti.cz