Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Přednáška: Mgr. Lucie Jílková, Ph.D. - Variety češtiny

Čeština je rozhodně jeden z nejzajímavějších jazyků. Pokud jste jazykoví nadšenci nebo se jednoduše chcete dozvědět více o českém jazyce, nenechte si ujít přednášku Mgr. Lucie Jílkové, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český!

V přednášce bude nejdříve velmi stručně představena činnost Ústavu pro jazyk český AV ČR. Hlavní pozornost bude věnována varietám češtiny, především jejich distribuci v současné češtině psané i mluvené. Variety češtiny budou nahlíženy prostřednictvím Fergusonova termínu diglosie. Konkrétní jazykové variety budou představeny na úryvcích ze současné beletrie (J. Topol, M. Pilátová, J. Rudiš - psaná čeština) a na příkladech z pořadů České televize (mluvená čeština). Rovněž na ukázkách z pořadů České televize budou vyloženy zásady ortoepické výslovnosti a ukázány nejčastější odchylky od těchto zásad.

Přednáška Variety češtiny proběhne 20. 3. 2019 od 14:00–15:30 hod. v prostorách centra translatologie Vídeňské univerzity. Výklad je v češtině a bude tlumočen do němčiny. Přednáška se uskutečňuje ve spolupráci s Českým centrem Vídeň, Ústavem pro jazyk český, Akademie věd České republiky, Ústavem slavistiky a Centrem pro translatologii Vídeňské univerzity.