Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Výročí významných žen: Milena Jesenská ( *10. 8. 1896)

Milena Jesenská je hlavně známá díky svému spojení s Franzem Kafkou. Je důležité však neopomenout to, že to byla aktivní účastnice protinacistického odboje během druhé světové války.

Za svou činnost byla nacisty zatčena a zavražděna. Milena Jesenská vystudovala prestižní vzdělávací instituci s názvem Minerva. Po neshodách v rodině se odstěhovala do Vídně, kde nejprve pracovala jako česká učitelka, a poté pak jako vídeňská módní korespondentka pražských novin. Věnovala se také překladu, už ve Vídni navázala korespondenci s Franzem Kafkou, kterému chtěla pomoci s překladem knih do češtiny. Po návratu do Prahy se stala editorkou v Národních listech. Díky práci novinářky pronikla do kruhu spisovatelů a novinářů českého, německého, ale i židovského původu. V roce 1928 začala být aktivní v komunistické straně, psala i pro stranický časopis Svět práce. Stranu opustila v roce 1936. Na začátku druhé světové války již Milena tušila, že bude docházet k okupaci celé země a k pronásledování Židů. Snažila se proto přimět své židovské kolegy, aby zamířili na západ a zachránili se. Zapojila se do pašování krajanů za hranice. Po jejím zatčení byla poslána do koncentračního tábora Ravensbrück, kde byla později popravena. Roku 1995 jí byla udělena cena Spravedlivý mezi národy.