Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

České centrum ve Vídni bylo otevřeno v červnu 1994 ve středu města, v nedalekém sousedství Hofburgu a je členem asociace Kulturních institutů zemí Evropské unie (EUNIC) ve Vídni. Česká centra jsou samostatnou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Naším posláním je prezentace ČR v zahraničí, především v oblasti kultury a vzdělávání, cestovního ruchu a podpory vnějších ekonomických vztahů. Ve spolupráci se zastoupením CzechTrade a Czech Tourism se snažíme o rozvíjení dialogu s rakouskou veřejností a spoluvytváření zahraničního obrazu České republiky jako moderní a dynamické země. V současné době mají Česká centra 22 poboček, ve  20 zemích, na 3 kontinentech.

Od roku 2012 rozšiřuje České centrum Vídeň svoji působnost do Švýcarska. Souvisí to s tím, že Švýcarsko je sousední zemí Rakouska, ve které se také mluví německy. V této alpské zemi je velký zájem o českou kulturu. Jde také o regionalizaci a optimalizaci kulturní diplomacie České republiky v Evropě. Informace o projektech, které České centrum Vídeň ve švýcarských kantonech, především v těch německy mluvících, podporuje nebo přímo organizuje, naleznete na našich webových stránkách pod "Aktivity ve Švýcarsku“.