Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

České centrum ve Vídni, kulturní oddělení Velvyslanectví ČR v Rakousku, bylo otevřeno v roce 1994 v centru města, v bezprostřední blízkosti Hofburgu, divadla Burgtheater a zprostředkovává dialog mezi rakouskou veřejností a mediálním prostředím. Jak v hlavním městě samotném, tak v jednotlivých spolkových zemích organizuje kulturní akce (mimo jiné výstavy, čtení, diskuze, koncerty, filmové projekce) nebo spolupracuje s kulturními institucemi za účelem představení České republiky jako země s bohatou kulturou. 

České centrum Vídeň je členem EUNIC Austria.

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a posilují dobré jméno ČR ve světě. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 25 poboček na 3 kontinentech - kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.