Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tiskové zprávy

Michael Žantovský: Václav Havel tady a teď

Jsou myšlenky prvního polistopadového prezidenta stále živé? Mají k dnešku skutečně co říci? Jak k odkazu Václava Havla vlastně přistupovat? A jakou roli v tomto přibližování života a díla jedné z...

Ivan Pinkava: V noci jsou židle

Výstavu fotografií jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů Ivana Pinkavy, jehož snímky jsou zastoupeny ve sbírkách Victoria & Albert Museum v Londýně nebo Bibliothèque Nationale de France v...

Výstava Otto Wichterle směřuje ke špičkám rakouské vědy

Putovní faktografická výstava Českých center o Otto Wichterlovi v prostorách rakouského centra technologií s 25letou tradicí - Softwareparku Hagenberg v Horních Rakousích - představí život a dílo...

Sofiina Volba po Česku

Výstavní projekt přibližuje osudy 80 židovských dětí z ČSSR, které vycestovaly v říjnu 1939 do Dánska s plánem odjet později do Palestiny. Nakonec do Palestiny odjelo jen asi 40 dětí, ostatní zůstaly...

JAN HUS v roce 1415 a 600 let poté

České centrum Vídeň iniciovalo a pořádá rozsáhlý kulturně-vzdělávací projekt nazvaný Týdny Mistra Jana Husa v Curychu s cílem připomenout 600. výročí upálení slavného myslitele. Pro Švýcarsko není...

Otakar Slavík – akty

Premiérová výstava dosud nikdy nevystavených kreseb a studií aktů z let 1985-1990 významného česko - rakouského malíře k 5. výročí jeho úmrtí (1931-2010). Kurátorka: Dunja Slavik, MA....

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Naši partneři

Institutionelle Partner:
 

 

 

Aktuelle Partner des Tschechischen Zentrums Wien:   
        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediale Partner des Tschechischen Zentrums Wien: