Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.1.2013 18:30

Co zbylo z okna na západě? / Was blieb vom Fenster in den Westen?

Z čeho vznikají kulturní vztahy, jaké potenciály v sobě skrývají, jakým směrem kráčí rakouská zahraniční politika? Na tyto otázky se pokusí odpovědět rakouský politolog, historik a slavista Alexander Burka (*1971), který nám dá nahlédnout na "obraz Rakouska", společný kulturní prostor i společnou historickou zkušenost. Registrace nutná na E: idm@idm.at nebo T: 01 319 72 58-0!

Po prezentaci knihy následuje diskuze s autorem, Erhardem Buskem (IDM) a Janou Starek (Wiener Wiesenthal Institut). Moderace: Josef Kirchengast (Der Standard).

Registrace nutná na E: idm@idm.at nebo T: 01 319 72 58-0!
Název knihy:
Co zbylo z okna na západě? O zahraniční politice kultury Rakouska ve středovýchodní Evropě od roku 1945 na příkladu Polska a Československa/Česka. / Was blieb vom Fenster in den Westen? Zur Auslandskulturpolitik Österreichs in Ostmitteleuropa seit 1945 am Beispiel Polens und der Tschechoslowakei/Tschechiens (Verlag Peter Lang, 2012)
Obsah knihy
Kultura a politika - Rakouská zahraniční politika kultury od roku 1945 - rakouská zahraniční politika kultury v Polsku - rakouská zahraniční politika kultury v Československu/Česku - Srovnání Polska a Československa I: 1945 – 1989 - Srovnání Polska a Československa/Česka II: 1990 – 2005 - «Evropa» jako společná současnost.
Anotace
Zahraniční kulturní politika je v Rakousku od počátku 70. let považována za jeden ze tří základních prvků zahraniční politiky. Publikace pojednává o rakouské zahraniční politice kultury ve státech východní Evropy, příkladem jsou Polsko a Československo/Česko. Tyto vztahy byly ve 20. století ovlivněny fundamentálními vnitrostátními a mezinárodními změnami rámcových podmínek, které se promítly do mezinárodních kulturních vztahů. Období od roku 1945 se vyznačuje tím, že je považováno za počátek vzniku rakouské zahraniční politiky jako takové. Některé aspekty, které začaly být v průběhu desetiletí označeny jako klíčové, je třeba chápat jako konstituční: od »vytváření obrazu Rakouska« a počátku užívání pojmu kultury přes otázky společného kulturního prostoru a společné historické zkušenosti až po Evropskou unii. Jak vznikají za těchto podmínek kulturní vztahy, jaký mají potenciál, jakou cestou se vydá rakouská zahraniční kulturní politika?
K biografii autora
Alexander Burka se narodil v roce 1971 v Linci, studoval politologii, východoevropská studia, historii a slavistiku na Vídeňské univerzitě (Universität Wien), na Svobodné univerzitě v Berlíně (Freie Universität Berlin) a na Institutu Aleksanterei v Helsinkách. Stěžejními body jeho práce jsou zahraniční kulturní politika, mezinárodní politika a mezikulturní kompetence.

Bližší informace: http://www.idm.at/, www.peterlang.com

Místo konání:

Albert Schweitzer Haus, Garnisongasse 14-16 / Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien

Datum:

23.1.2013 18:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala