Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.6.2019 18:30 - 22:00

1989-2019: Výsledky převratu | Diskuze novinářů.

Letos je tomu 30 let od doby, kdy se v zemích střední a východní Evropy odehrály zásadní systémové změny. Rok 1989 byl průlomem v historii polského národa, který prošel změnou politického systému od totality k omezené demokracii a prvním částečně svobodným volbám.

Rozhovory za kulatým stolem v Polsku a úspěch opozice v parlamentních volbách roku 1989 byl signálem pro podobnou transformaci v dalších socialistických zemích střední a východní Evropy. Změny po roce 1989 vedly k pádu totalitního režimu komunistické strany v zemích, které byly pod sférou vlivu SSSR. Převrat roku 1989 obnovil svobodu slova a demokracii v bývalých zemích komunistického bloku, ale nepřinesl jim stejný blahobyt jako v zemích západní Evropy. Po počáteční euforii se dostavily těžkosti transformační fáze a cesta k demokratickému tržnímu systému se ukázala být složitější, než se čekalo. Jaké jsou výsledky převratu a těch 30 let? Novináři z Polska, Slovenska, České republiky a Maďarska se pokusí porovnat své postřehy a odpovědět na tuto otázku během debaty.

Akce se koná pod záštitou Polského rozhlasu.

Foto © CC BY-SA 3.0

Místo konání:

Am Gestade 7, A- 1010 Wien

Datum:

4.6.2019 18:30 - 22:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala