Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.12.2019 18:30

Křest knihy | Otokar Březina - Tajemné dálky (první překlad)

Kdo je Otokar Březina (1868–1929)? Symbolistický básník, který byl osmkrát navržen na Nobelovu cenu, jehož si vážili Franz Werfel a Stefan Zweig a jejž vroucně uctíval Josef Váchal. Vítězslav Nezval v něm viděl největšího českého básníka po Karlu Hynku Máchovi.

 

KĒTOS V CENTRU – Řada literárních čtení nakladatelství Kētos ve Českém centru Vídeň.

Vídeňské nakladatelství Kētos je zaměřené na překlady z češtiny do němčiny. Vybírá si poetické a dobrodružné lahůdky, které jsou výjimečné a inspirující, ať už patří k současné české literatuře nebo k jejím základům. Čtení na sebe tématicky navazují. Po  dubnové prezentaci „Krvavého románu“ Josefa Váchala následuje 10. prosince 2019 křest překladu sbírky „Tajemné dálky“ Otokara Březiny, jejž Váchal uctíval.                                                                                                     Řada bude pokračovat od roku 2020 třemi až čtyřmi akcemi ročně.

Ondřej Cikán prezentuje svůj obsahově i formálně věrný překlad Březinovy sbírky „Tajemné dálky“, jejíž mystické a vášnivé verše vynikají extrémně zhuštěnou obrazotvorností.

Stefan Zweig napsal o básních Otokara Březiny: „Duní v nich ozvěna pradávného hlaholu orfického. O pralesních temnotách hovoří tyto sny, těkají o mrazivých, křišťálových pásem pólů k žhnoucím poledním trop, co šumné moře bolestivých extasí a nových nových harmonií. […] Jsou zde obnoveny lesk a temnota hymnů a knih starých mystiků.“

Moderace: Anatol Vitouch.

Za přítomnosti ilustrátora Christiana Thanhäusera, který vystaví své původní dřevoryty ke knize. 

www.ketos.cz

 

 

                 

 

 

 

 

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

10.12.2019 18:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala