Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.1.2019 - 31.3.2019 23:59

Cena Susanny Roth 2019

Česká centra (dále „ČC“) a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně (dále „ČLC“), vyhlašují Mezinárodní překladatelskou soutěž Cena Susanny Roth.

 

Účast je určená začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora. Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí. 

 Účastníci soutěže přeloží ucelený text současného českého autora o rozsahu do 15 normostran z knihy vydané v období od listopadu 2017 do listopadu 2018 v ČR, kterou vybrala odborná porota v ČR nominovaná ČC a ČLC. 

V každém teritoriu působení ČCZ či ZÚ, které se do aktuálního ročníku soutěže přihlásily, resp. přihlásí jako místní organizátoři, bude oceněn pouze jeden účastník. Vyhodnocení soutěže v jednotlivých teritoriích je v kompetenci místních ČCZ a ZÚ prostřednictvím odborných porot. Do soutěže nelze přijmout již veřejně publikované překlady textu díla. V případě, že takový překlad účastník předloží, bere na vědomí, že tento nebude posuzován a hodnocen jako soutěžní překlad.

CENA
Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném bohemistickémsemináři s doprovodným programem. Výjezdu se zúčastní výherci ze všech 12 zemí.

TEXT K PŘEKLADU
Letošní porota ČC a ČLC vybrala knihu Anny Cimy Probudím se na Šibuji (nakl. Paseka, 2018). Soutěžním textem k překladu jsou kapitoly 16-19 z třetí části knihy (str. 83-95) o rozsahu cca 12 normostran.

Odkaz na knihu v databázi knih zde.   

Text si můžete stáhnout zde:

ZADÁNÍ A PODMÍNKY ÚČASTI

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu. Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 31. března 2019 na e-mailovou adresu ccwien@czech.cz.

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

TERMÍNY
Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2019
Zveřejnění výsledků: do 15. května 2019
Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto/podzim 2019

Kontaktní osoba pro Vídeň
Michael Černoch, PR & produkce & koordinace programu, Česká centrum Vídeň, E: cernoch@czech.cz


Autorka

Anna Cima se narodila v roce 1991 v Praze, vystudovala obor japonská studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti žije v Japonsku, kde se zabývá studiem poválečné japonské literatury a také vyučuje v kurzu českého jazyka pro cizince v Českém centru Tokio. Kromě psaní se věnuje kresbě a hudbě. Román Probudím se na Šibuji je její prvotina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na Vaše překlady a přejeme hodně štěstí!

Ředitel Mojmír Jeřábek a tým Českého centra Vídeň

------------------

ČC, ČLC a příslušná ČCZ či ZÚ si vyhrazují právo soutěž kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodu nebo změnit podmínky soutěže, případně soutěž pro teritorium své působnosti nevyhlásit nebo odmítnout všechny soutěžní nabídky.

Účastník soutěže nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži, její změnou nebo jejím zrušením.

 

 

 

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

Od: 1.1.2019
Do: 31.3.2019 23:59

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala