Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.3.2011 19:00

Český stůl v Linci: České centrum Vídeň

Projekt Český stůl si klade za cíl posílit výměnu informací mezi Čechy a Rakušany a vytvořit tak prostor ke komunikaci v zájmu pozitivní budoucnosti obyvatel těchto dvou států v srdci Evropy.

V rámci tohoto projektu představí Viktoria Harrucksteiner (PR) a Taťjana Langášková (ředitelka CCV) konzept a projekty této kulturní instituce.

Místo konání:
Gasthaus Lindbauer, Linke Brückenstraße 2, 4040 Linz Urfahr
Datum:

12.3.2011 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala