Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.1.2014 19:00

Haus Tugendhat

Dokumentární film o vile Tugendhat, unikátním uměleckém díle z let 1929-1930 jednoho z největších světových architektů minulého století Ludviga Miese van der Rohe. Film je promítnut u příležitosti konání výstavy "Po brněnských stopách Theophila Hansena" v prostorách Zastupitelského úřadu ČR ve Vídni. VERNISÁŽ: 13.1., 19.00 hodin, PROMÍTNUTÍ FILMU: 19.30 hodin.

Režisér a producent Dieter Reifarth ve svém dokumentu  Haus Tugendhat prolíná rozhovory se členy rodiny Tugendhat, bývalými uživateli domu, historiky a restaurátory s historickými fotografiemi a filmovými záběry. Na pozadí politických událostí 20. století jsou ve filmu zobrazeny osobní zkušenosti obyvatel a uživatelů tohoto domu, jehož nadčasovost je patrná i v dnešní moderní době.  Na první pohled se může zdát, že jde o obyčejný příběh mimořádné architektonické stavby, ve skutečnosti je dokumentární snímek Haus Tugendhat epický a vzrušující jako román, který obsáhne celé jedno dílo.
Architekt Miese van der Rohe vytvořil pozoruhodnou a nadčasovou stavbu pro Gretu a Frize Tugendhatovy. „Velice jsem si přála mít moderní a prostorný dům s jasnými a jednoduchými tvary. Můj muž se přímo děsil pokojů plných figurek a deček, jak je znal z dětství.“ Film vypráví příběh o proměnlivém osudu jedinečného domu a jeho obyvatel: je zde duch optimismu na prosperující jižní Moravě mezi světovými válkami, okupace nacistickým Německem, nucené vysídlení a emigrace rodiny Tugendhatových do Švýcarska a Venezuely, první poválečná léta, kdy byl dům využíván jako škola rytmiky a baletu, a též osud dalších desetiletí. Po "Sametové revoluci" zde Václav Klaus a Vladimír Mečiar vyjednali rozdělení Československa a oznámili, že v lednu 1993 vzniknou dva samostatné státy. Vila získala v roce 2001 statut světového kulturního dědictví UNESCO.

Německo 2013, režie Dieter Reifarth, 117 minut,  v němčině

V závěru projekce proběhne debata s protagonisty filmu - Danielou Hammer - Tugendhat (*1946), nejmladší dcerou Grety a Fritze Tugendhat a jejím mužem Ivem Hammer (*1944). Moderace: Martin Krafl.

Daniela Hammer-Tugendhat je kunsthistoričkou a profesorkou na Univerzitě užitého umění ve Vídni (Universität für Angewandte Kunst Wien).  V roce 2009 získala jako průkopnice feministických dějin umění rakouskou státní cenu Gabriele-Possanner, 2012 obdržela čestné uznání Univerzity pro užitého umění ve Vídni (der Ehrenring der Universität für Angewandte Kunst Wien). Ivo Hammer je konzervátor a restaurátor nástěnných maleb / povrchové architektury.  V letech 1976 - 97 byl vedoucím restaurátorem Spolkového památkového úřadu ve Vídni,  1997-2008 profesorem na HAWK - Vysoké škole užitých  věd a umění v Hildesheimu, rovněž  v roce 2009-12 předsedou THICOMu (THICOM = Tugendhat House International Committee, jedná se o mezinárodní poradní sbor expertů pro odborný dohled na provádění obnovy vily Tugendhat v Brně v souladu s požadavky památkové péče). 


Po brněnských stopách Theophila Hansena
Výstava k  200. výročí narození významného rakouského architekta světového významu Theophila Hansena  mapující jeho činnost v Brně. Mezi významné brněnské realizace architekta patří například Zemská nemocnice u sv. Anny (1864-1868), Besední dům (1971-1873), Pražákův palác (1872-1874) či Kleinův palác (1847-1848 ve spolupráci s Ludwigem Försterem).Výstavu připravilo Německé kulturní sdružení region Brno o.s..

Ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky ve Vídni a Kulturním klubem Čechů a Slováků.

Nähere Infos: http://tugendhat.pandorafilm.de/

Místo konání:

Kino in der Botschaft der Tschechischen Republik, Penzinger Straße 11-13, 1140 Wien

Datum:

13.1.2014 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala