Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.6.2017 18:30

Krize, válka a nový začátek – Rakousko a Československo v letech 1933-1948

Prezentace knihy a diskuze. Publikace je zaměřena na dobu mezi léty 1933 -1948, kterou značí začátek budování autoritativního „Ständestaat" (čes.: Rakouského státu) v Rakousku a konec převzetí moci komunisty v Československu. Nutná rezervace: events.vienna@mzv.cz

Publikace se zabývá se jak tématem etablování rakousko-československých vztahů po rozpadu monarchie, postavení a role obou států v mezinárodním systému kolektivní bezpečnosti, tak obnovením obou států po roce 1945. Zvláštní pozornost je věnována v obou zemích kontroverzně diskutovaným tématům – Dollfußova/ Schuschniggova vláda, protektorát a vyhnání.

Jaroslav Šebek (Akademie věd České republiky) a Hildegard Schmoller (Rakouská akademie věd) představí nový svazek ediční řady Konference rakouských a českých historiků (SKÖTH).

Hosté navazující diskuze jsou historici Ota Konrád (Univerzita Karlova v Praze), Miroslav Kunštát  (Univerzita Karlova v Praze), Richard Lein (Univerzita Štýrský Hradec) a Niklas Perzi (Rakouská akademie věd).

Moderuje Hildegard Schmoller (Rakouská akademie věd).

 

POZVÁNKA:

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

20.6.2017 18:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala