Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.11.2018 18:00

Prezentace knihy | Ludwiga Reich "Kamenný archiv v Ivančicích"

Rakouská profesorka a spisovatelka Ludwiga Reich představí 14. 11. 2018 svou knihu "Kamenný archiv v Ivančicích", která dokumentuje nejen historii nejstaršího židovského hřbitova na Moravě, ale také podává svědectví o tragických událostech kolem tábora v Ivančicích a místní židovské kultuře, která v roce 1942 zcela zanikla.

Kniha přibližuje málo známou, ale důležitou kapitolu česko-rakouských vztahů, situaci po anšlusu Rakouska, kdy prchající antifašisté nalézali útočiště v Československu, především v Brně a na jižní Moravě. Jedním z míst, kde výrazná skupina exulantů nalezla azyl, bylo město Ivančice. Podporu našli zvláště u členů židovské obce. Když se stalo, že některý z exulantů zemřel, byl pohřben židovskou obcí na místním hřbitově, i když přímo nebyl jejich členem. Tuto část historie připomíná pomník, který byl odhalen při první prezentaci knihy na podzim roku 2017 za přítomnosti bývalého rakouského vicekancléře doktora Erharda Buska, prezidenta rakouského fondu budoucnosti Kurta Scholze, starosty Ivančic Milana Bučka a ředitele Českého centra Vídeň Mojmíra Jeřábka.

Kamenný archiv v Ivančicích byl vydán jako dvojjazyčná kniha nakladatelstvím Wieser, český překlad obstaral překladatel Marco Nývlt.

V rámci akce rovněž vystoupí bývalý vicekancléř Dr. Erhard Busek, který bude přednášet o společné historii Česka a Rakouska.

 

Ludwiga Reich se narodila roku 1943 ve Vídni, kde později studovala hudbu, germanistiku, psychologii a dějiny umění. Následně vyučovala na několika rakouských školách a na univerzitě v Krasnodaru.

Marco Nývlt vyrůstal ve Vídni a byl vychováván bilingvně, později studoval tlumočnictví na Vídeňské univerzitě. Jako překladatel se mj. účastnil projektu zabývajícím se zpracováním společné československo-rakouské historie 20. století, který byl iniciován Rakouskou akademií věd.

 

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

14.11.2018 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala