Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.10.2018 18:00 - 19.10.2018

Výstava: Kancléř Metternich a jeho vize míru

Postavu knížete Klementa Václava Lothara Nepomuka, nejvýznačnějšího člena rodu Metternichů, známého rakouského velvyslance, ministra zahraničních věcí a pozdějšího rakouského kancléře, mapuje výstava „Kancléř Metternich a jeho vize míru.“ Zaměří se nejen na život a dílo významné postavy evropských dějin, ale i na kontext vzestupu rodu Metternichů.

Důraz je kladen na kancléřovu diplomatickou práci, příčiny i plody jeho politických a státnických postojů, Napoleonskou problematiku, Vídeňský kongres a Svatou alianci. Neméně zajímavým tématem výstavy jsou i diplomatické dary. Díky dlouhé kariéře kancléře Metternicha a jeho sběratelské vášni se ve sbírkách zámku Kynžvart dochovala rozmanitá kolekce darů nejrůznějšího zaměření a původu.

Program vernisáže | 16.10.2018

18:00     zahájení            hudební duo ALARD (podle skladatele Jean-Delphin Alard)

18:10     proslov              Rudolf Pohl, náměstek generální ředitelky NPÚ

18:20     proslov              Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart

18:30     hudba                hudební duo ALARD

 

Kolokvium „Metternich – tvůrce evropského míru“

Na vernisáž výstavy „Kancléř Metternich a jeho vize míru“ naváže další den kolokvium, skládající se ze tří prezentací, které představí současní renomovaní znalci Metternicha pocházející ze tří zemí. Za Rakousko vystoupí Karin Schneider, Österreichische Akademie der Wissenschaften, za Německo Wolfram Siemann, Ludwig-Maximilians-Universität München a za Českou republiku Miroslav Šedivý, Západočeská univerzita v Plzni. 

Projekt je součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018. Probíhá pod záštitou ministra zahraničních věcí České republiky Jana Hamáčka, ministra kultury České republiky Antonína Staňka a velvyslankyně České republiky v Rakousku Ivany Červenkové.

Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 10. října 2018 na e-mailovou adresu repa.tomas@npu.cz.

Program kolokvia | 17.10.2018

9:30 zdravice Rudolf Pohl, náměstek generální ředitelky NPÚ

9:35 příspěvek Karin Schneider, Österreichische Akademie der Wissenschaften
Wiener Kongres und Kongrespolitik

10:05 příspěvek Miroslav Šedivý, Západočeská univerzita v Plzni                                                                                               Der Dämon Österreichs und Europas? Metternich in der Geschichtsschreibung

10:35 příspěvek Wolfram Siemann, Ludwig-Maximilians-Universität München         Metternich. Stratege und Visionär

následuje diskuze k tématu

 

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

Od: 16.10.2018 18:00
Do: 19.10.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala