Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.12.2018 18:00

Prezentace knihy | Milan Ráček | Die Wiedergänger und Lenins zweite Revolution

Kde je počátek pravdy, kde konec života? Česko-rakouský spisovatel a muzeolog Milan Ráček přečte několik úryvků ze svého románu Nemrtví a Leninova druhá revoluce, který vyšel v nakladatelství Edition Roesner. Po prezentaci knihy následuje beseda s autorem.

Když se vynikající preparátor zvířat a lidí Philipp Pannak  dozví, že z důvodu vysokého věku nemůže pokračovat ve své milované práci, rozhodne se jednoduše a elegantně odejít ze světa. Ani v nejodvážnějších snech však nepočítá s tím, že na onom světě dostane za úkol restaurovat „živé“ mumie. Také by ho nenapadlo, že způsobem očisty duše není pokání, ale opakování svých čin. Díky Pannakově práci se dosud nebývalým způsobem seznamujeme s „prominentními“ mumiemi jako je kníže Drákula či Lenin a s nimi se vynořují i sporné historické otázky.

Další informace: https://www.edition-roesner.at/milan-racek-der-aufstand-der-verbannten.html

Prezentace knihy je spojena s besedou s autorem románu. Na akci vystoupí rovněž Dr. Michaela Kuklova, vědecká pracovnice Rakouské akademie věd a vyučující na Translatologickém centru Vídeňské univerzity a Lukas Kavin z divadla Theater Brett, který přečte několik pasáží z knihy a přednese svou recenzi. Během akce se bude podávat víno z obce Sitzendorf, na které chce spisovatel hosty srdečně pozvat.

Po prezentaci knihy zve autor na sklenici vína z vinného kraje Sitzendorf.

Milan Ráček se narodil se ve Zlíně, absolvoval Průmyslovou školu strojnickou v Uherském Hradišti a později Odbornou školu muzeologickou při Národním muzeu v Praze. V důsledku okupace Československa armádami Varšavské smlouvy emigroval do Rakouska. Od roku 1969 pracoval v Dolnorakouském zemském Muzeu ve Vídni, později v St. Pöltenu. Svá díla píše v německém jazyce, děj se ale často odehrává v česky mluvícím prostředí. Milan Ráček je rovněž členem rakouského PEN klubu a autorského sdružení Podium.

 

 

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

11.12.2018 18:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala