Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.6.2012 18:30

„Hunger ist der beste Koch“ / „Hlad je nejlepší kuchař“

Tato a další přísloví obsahuje dvojjazyčná příručka pro překladatele a studenty od Hany Sodeyfi a Lenky Newerkla prezentované společně se sbírkou o historii vídeňské bohemistiky od Michalea Newerkly, Hany Sodeyfi a Jany Villnow-Komárkové.

Hana Sodeyfi / Lenka Newerkla: Frazeologické a idiomatické výrazy v současné češtině a rakouské němčině / Idiomatische Redewendungen, Sprichwörter und Begriffe der Gegenwartssprache in Österreich und der Tschechischen Republik (nakladatelství Harrassowitz 2012).
Projekt vzniklý mezi Univerzitou Vídeň a Masarykovou univerzitou v Brně v rámci akce Rakousko-Česko vzniklo dvojjazyčné dílo nabízející cennou pomoc překladatelům, studentům a zájemcům o překladatelství.  
Řečnické obraty a přísloví se zvláštním ohledem na rakouské výrazy se nacházejí v Registru slov v češtině i němčině. Nově se ve slovníku nalézá aktuální mluvená praxe, genderové nestranné  formulace, stejně jako podobná přísloví (Z. B. kde lišky dávají dobrou noc / wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen)
Ilustrace: Mag. Marií Gruscher-Mertl.

Stefan Michael Newerkla / Hana Sodeyfi / Jana Villnow-Komárková: Miscellanea Vindobonensia Bohemica. K památce 200. výročí úmrtí Josefa Valentina Zlobického / Miscellanea Vindobonensia Bohemica. In Erinnerung an den 200. Todestag von Josef Valentin Zlobický (nakladatelství Holzhausen, 2012)
Vídeňská bohemistika platí ve světě za nejstarší univerzitní katedru s výukou češtiny, jež je zároveň první žijící cizí řečí vyučované na univerzitách rakouské monarchie. K připomenutí 200. výročí úmrtí Josefa Valentina Zlobického, prvního profesora českého jazyka a literatury, stejně jako sbírky vědeckých prací. Vedle úvodního slova Václava Havla se ve sbírce nachází příspěvky Tilmana Bergera, Laura Hutera, Stefana M. Newerkla, Josef Vintra a Gertraudy Zandové k tématu „Vídeň a to české“ (1. svazek řady Bohemoslavica abscondita) / „Wien und das Tschechische“. 1. Band der Reihe Bohemoslavica abscondita.

Stefan M. Newerkla je univerzitní profesor pro západoslovanskou jazykovědu na Univerzitě Vídeň. Hana Sodeyfi je překladatelkou češtiny a rovněž vyučuje na  Univerzitě Vídeň.  Jana Villnow-Komárková je asistentkou pro západoslovanskou jazykovědu a spolupracovnicí Institutu pro český jazyk České vědecké akademie v Brně.

Další informace na: www.harrassowitz-verlag.de, www.verlagholzhausen.at

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

5.6.2012 18:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala