Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.6.2015 - 24.7.2015

Otto Wichterle: Příběh kontaktní čočky

Putovní faktografická výstava Českých center o Otto Wichterlovi v prostorách rakouského centra technologií s 25letou tradicí - Softwareparku Hagenberg v Horních Rakousích - představí život a dílo tohoto významného českého chemika a vynálezce měkkých kontaktních čoček.

„Pěstovat vědu je nesmírně vzrušující a zábavné. Člověk se cítí absolutně svobodný“. Otto Wichterle

Rezervace místa na vernisáž nutná na E: schwarzenberger@softwarepark-hagenberg.com (do 2. 6. 2015).

Program vernisáže 9.6.2015,  od 18.00 hodin.

  • Zahájení, 19.00 – 19.10 hodin

    Univ. Prof. Dr. Erich Peter Klement (vedoucí  Softwareparku Hagenberg)
    Ing. Jan Sechter, velvyslanec ČR v Rakousku

  •  Animovaný film Otto Wichterle, 19.10 – 19.15 hodin

    Autorka komiksu: Zuzana Bahulová

  • Úvodní slovo, 19.15 – 19.20 hodin

    Prim. Univ. Prof. Dr. Siegfried Priglinger, člen představenstva oční kliniky Všeobecné     nemocnice v Linci

  • Přednáška „Dějiny kontaktních čoček“ 19.20 – 19.35 hodin

    Rainer Pippig, odborník na optiku /Optometrist Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG

  • Přednáška „Jak jsem potkal pana profesora…“, 19.35 – 20.00 hodin

    Ing. Jiří Michálek, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR a prezident České kontaktologické společnosti (přednáška v angličtině).

Trvání výstavy do 24.7.2015
Otevírací doba: PO – ČT 7.30 – 16.30 hodin, PÁ 7.30 – 13.00
Vstup volný!

Výstava oslovuje nejen technicky orientované zájemce o historii silonu, hydrogelů a kontaktních čoček - život Otto Wichterleho s sebou nese jedno ještě důležitější poselství: zprávu o svobodě ducha, která byla pro Wichterleho nedílnou součástí vědecké činnosti. Otto Wichterle zaujme i svým charakterem důkladně prověřeným turbulentními dějinami 20. století.

Rakouský Softwarepark Hagenberg v Horních Rakousích byl založen v roce 1989 profesorem Brunem Buchbergerem jako spin‐off University Johannese Keplera v Linci a dále se pak pod jeho vedením rozrůstal. Jedná se o  vědecko‐technologický park se zaměřením na oblast IT. „Mám velkou radost, že se nám podařilo v Hagenburgu vzbudit zájem o Wichterleho osud a práci. Díky vstřícnosti našeho kooperačního partnera se tak v  hornorakouském centru technologií s 25letou tradicí mohou s jeho životem a vědeckým dílem seznámit zástupci 12 vědeckých institutů, 65 soukromých firem a účastníci 23 stipendijních pobytů. Výstavu uvidí také 1560 studentů a 1050 zaměstnanců centra, nemluvě o všech dalších návštěvnících tohoto unikátního vědeckého pracoviště,“ říká Martin Krafl, ředitel Českého centra Vídeň, které tuto spolupráci iniciovalo.

Otto Wichterle (1913 - 1998)
Ještě než profesor Wichterle došel skutečného uznání, musel prokázat nebývalou vytrvalost, optimismus a invenci. Poprvé byla jeho kariéra vážně otřesena 17. listopadem 1939 - zavření vysokých škol znamenalo i zrušení jeho asistentského postu. Díky talentu mu však okamžitě nabídli místo ve výzkumném institutu  Baťovy zlínské fabriky. Tam mladý vědec dokázal připravit látku, na jejímž základě se svými spolupracovníky vyvinul českou obdobu Nylonu do takového stadia, že po skončení války bylo možné tato vlákna začít vyrábět (Silon). Otto Wichterle ale nebyl dostatečně horlivý ve sdílení svých objevů s protektorátními elitami, takže celý vývoj probíhal v utajení, pouze v malém provozu a byl úspěšně maskován dalšími směry intenzivního chemického výzkumu pro firmu. Koncem roku 1942 došlo na Zlínsku k prozrazení konspirativní činnosti a prof. Wichterle byl čtyři měsíce vězněn a vyslýchán gestapem. Šťastně vyvázl zejména díky již tehdejšímu věhlasu mezi zahraničními vědci. Hned po válce se vrhl do reorganizace akademických kapacit a pokračoval i ve své nejmilejší činnosti, výuce studentů na pražském ČVUT a z něj odštěpené Vysoké škole chemicko-technologické. Své místo byl nucen opustit po politické čistce v padesátém osmém roce, avšak přímo z ÚV KSČ dostal vzápětí nabídku založit, vybudovat a vést ústav pro makromolekulární chemii, jako součást tehdejší Akademie věd.
Problematikou hydrogelových materiálů se prof. Wichterle zabýval spolu s Dr. Drahoslavem Límem již v polovině padesátých let ještě na VŠCHT. První prototyp kontaktních čoček z těchto materiálů laboratorně připravil a samozřejmě ihned vyzkoušel na svém oku v roce 1957. V roce 1959 prokázal, že měkké kontaktní čočky dokáží spolehlivě korigovat refrakční vadu a ve srovnání s dosavadními tvrdými čočkami poskytují svému nositeli daleko vyšší pohodlí. K vynálezu nové výrobní metody, odstředivého lití kontaktních čoček, však nakonec nedošlo v laboratoři, ale přímo u Wichterlů doma. Ze synovy stavebnice Merkur a dynama z bicyklu sestavil horlivý badatel na Štědrý den 1961 první výrobní zařízení - „čočkostroj“, které konečně vyřešilo problém pravidelného formování hydrofilního gelu. Ještě 27. prosince 1961 podal profesor Wichterle přihlášku vynálezu, která se stala jedním z jeho nedůležitějších patentů. Do svého vývoje hydrogelových kontaktních čoček profesor zapojil i manželku a během pár měsíců spolu - stále „v kuchyni“ - vyrobili několik tisíc čoček. Odměnou jim za to bylo celých 330 dolarů - zákonné jedno promile ze zisku prodeje patentu americké firmě, který zrealizoval československý stát. O sedm let později přišel Wichterle kvůli podpisu manifestu Dva tisíce slov o místo v Ústavu makromolekulární chemie, který řídil. Wichterleho tamější spolupracovník, ing. Jiří Michálek, k tomu říká: „Otto Wichterle vedl celoživotní boj s lidskou hloupostí. Věda však pro něj byla neustále vzrušující a zábavná, proto to nikdy nevzdával.“ Prof. Wichterle až do sametové revoluce patentoval a publikoval. Počátkem devadesátých let se mu za jeho mimořádný přínos vědě dostalo zaslouženého ocenění. Byl demokraticky zvolen a později prezidentem Václavem Havlem jmenován předsedou Československé Akademie věd, prvním v postkomunistickém režimu. Přestože ve svých Vzpomínkách svou tehdejší roli bagatelizuje, neúnavně se spolupodílel na přípravě nových zákonných úprav týkajících se Akademie a vědy vůbec.

Ve spolupráci se Softwareparkem Hagenberg, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR a firmou Mekur Toys.
Partneři projektu:
Česká kontaktologická společnost, Národní technické muzeum, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. A Masarykův ústav a archív AV ČR.

V rámci doprovodného programu připraví firma Merkur Toys 2 workshopy pro dětské návštěvníky třídenní „Technické univerzity v přírodě“ v Hagenbergu.
Termín konání: 20.7.2015.
Přihlášky a bližší informace na: http://kinderuni-ooe.at
(Pouze pro účastníky celé třídenní univerzity!)

Další informace na: http://www.softwarepark-hagenberg.at

Místo konání:
amsec IMPULS, Softwarepark 37, 4232 Hagenberg
Datum:

Od: 10.6.2015
Do: 24.7.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala