Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Zapomenuté pohraničí

Projekce filmu společnosti Pegas Film Praha.

Lýdie Danihelová a Martin Kašlík

Kytarové duo vystoupí v rámci vernisáže "Zapomenutý všední den. Dvacáté století v zrcadle středoevropského regionu".

Zapomenutý všední den

Dvacáté století v zrcadle středoevropského regionu.

Musíme si pomáhat

Katedra bohemistiky promítá v rámci výuky češtiny pravidelně pro studenty zajímavé české filmy.

Klub obchodní diplomacie

Přednáška společnosti WIFO na téma výroční zpráva za rok 2001 a výhledy rakouského hospodářství v roce 2002.

Fotografie z Moravy 1901-1910

Fotografie Josefa Brauna.

Současné slovenské umění

Nejucelenější přehlídka současného slovenského umění, která celý podzim r. 2001 probíhá v německém Pasově.

Předvánoční setkání

Setkání krajanů, pracovníků ZÚ, ČC, delegace Senátu PČR a zástupců českého Poradního sboru při Úřadu spolkového kancléřství.

Setkání s krajany

Setkání s vídeňskými krajany a delegací stálé komise pro krajany žijící v zahraničí senátu PČR.

Klub obchodní diplomacie

Tradiční setkání členů klubu, které vždy organizuje jedna členská země, aby představila své vánoční tradice.

Dětský pěvecký sbor "Carmina clara" Znojmo

Vánoční koncert pěveckého sboru u příležitosti zahájení výstavy betlémů Hvězda z Betléma.

Hvězda z Betléma

Výstava betlémů ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně.

Swingový koncert - Telč

Koncert swingové hudby v rámci prezentace „Česká inspirace“.

Česká inspirace

Prezentační den sdružení historicky nejzajímavějších měst ČR.

České dráhy

Vídeňská reprezentace představí své partnery a činnost. Ta je zaměřena především na uzavírání smluv pro tranzitní nákladní dopravu.

Literární večer k 100. výročí narození Jaroslava Seiferta

Herečka Zdenka Procházková hovoří o svých setkáních s básníkem a recituje jeho poezii v německých překladech.

Šance a rizika rozšiřování EU

Prezentační den o ČR.

112 113 114 115 116 117 118