Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.11.2004 0:00 - 0:00

Přednáška Prof. Jiřího Kuthana na téma působení Přemysla Otakara II na území dnešního Rakouska

Přednáška Prof. Jiřího Kuthana na Téma Přemysl Otakar II. a jeho působení v oblasti dnešního Rakouska je pokračováním přednáškové řady „Vždy jsme byli sousedé“ (Immer waren wir Nachbarn) o česko-rakouské historii, kterou společně připravují Vědecké fórum Češi ve Vídni a České centrum. KUTHAN Jiří, Prof. PhDr., DrSc. - historik umění, vedoucí katedry Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teolog. fakultě UK v Praze - věd. zájem soustředěn zejména na čes. a evr. umění období středověku, především v epoše posledních Přemyslovců a na architekturu 19. století.

--
Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

4.11.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala