Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.10.2006 0:00 - 0:00

Přednáška: Zdeněk Mahler – Dvořák ve Vídni

Vídeň pro Antonína Dvořáka znamenala nejen vrcholnou hudební inspiraci (jeho „učiteli“ byli Haydn, Mozart, Beethoven a Schubert), ale později i existenční zajištění (dvorní komise vedená Brahmsem, Hanslickem a Herbeckem pětkrát přiřkla Dvořákovi tvůrčí stipendium) – mezi Brahmsem a Dvořákem se vyvinulo vzácné přátelství (doložené návštěvami, četnou spoluprácí a dedikacemi děl) – jako „hudebníka z boží milosti“ nazýval Dvořáka dirigent vídeňských Filharmoniků Hans Richter (řídil premiéru mnohých jeho opusů, Dvořák mu z vděčnosti věnoval Symfonii D-dur) – vzájemný obdiv vznikl mezi Dvořákem a šéfem Vídeňské opery Gustavem Mahlerem (připomeňme aspoň korespondenci, schůzky i zkoušky týkající se opery „Rusalka“)

 

Císař ocenil českého génia Řádem železné koruny a jmenováním za člena Panské sněmovny (děkovné audience i přijetí mezi urozenou elitu svérázně vypovídají o Dvořákově osobnosti a jeho mravních a intelektuálních kvalitách) – souznění duchů, kteří reprezentovali to nejlepší na Vídni a Praze, vytvořilo jedinečný inspirativní příklad.

Zdeněk Mahler je vzdáleným příbuzným skladatele Gustava Mahlera. Mahler je známý jako historik a spisovatel, stejně tak jako autor mnoha scénářů a dokumentárních filmů. Jakožto renomovaný hudební publicista se podílel také na tvorbě filmu Miloše Formana „Amadeus“. Je také autorem knížek o Mozartovi, Antonínu Dvořákovi či Bedřichu Smetanovi.

 

Vstup volný, omezený počet míst,

rezervace na tel.:01/ 53 52 360 nebo ccwien@czech.cz

 

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

10.10.2006 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala