Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.11.2016 18:30

Prezentace knihy „Neue Bienen fremder Literaturen“

Literární transfer mezi literaturou slovanskou a německy mluvícími zeměmi v období světové literatury (1770-1850). Prezentovat budou vydavatelé Gertraud Marinelli-König a Philipp Hofeneder (nakladatelství Harrassowitz, 2016). Hudební doprovod: Martin Škubal (kytara).

V předmluvě prvního vydání časopisu Friedricha Justina Bertucha Magazin der Spanischen und Portugiesischen Literatur (Magazín španělské a portugalské literatury) se on sám zmiňuje o zprostředkovatelích jako o „včelách cizích literatur“ (Bienen fremder Literaturen), které přelétají přes jazykové hranice a odkrývají nový literární svět. V osmém vydání řady Buchforschung. Beiträge zum Buchwesen in Österreich (Výzkum knih. Příspěvky ke knihám v Rakousku), jsou zmiňovány „nové včely“ (neue Bienen) a samotný literární transfer mezi kulturami v Habsburské monarchii, konkrétně mezi literaturou slovanskou a literaturou v německém jazyce. Prvotní transfery měly velký význam, přestože jednotlivé slovanské jazyky, které se v té době etablovaly jako spisovné, hrály menší roli vzhledem k dominanci německé kultury. Tyto transfery totiž probíhaly paralelně s romantickou etapou takzvaného „národního obrození“.

18 příspěvků svazku nabízí pohled na aktéry a ty nejnepříznivější podmínky, za kterých se česká, slovinská, srbská, chorvatská, ale také polská díla dostala na knižní trh v německy mluvících zemích a na sekundární literaturu, která hrála velkou roli při transferu „jiným směrem“, jako v případě slovenské literatury. (text nakladatele)

Akce navazuje na sympozium „Andere Bienen“ – literární transfer mezi slovanskými kulturami a německy mluvícími zeměmi v období světové literatury (1770-1850), které se konalo v listopadu roku 2014 ve spolupráci s Institutem kulturních věd a divadelních dějin Rakouské akademie věd, Společností pro výzkum knih v Rakousku, Českým centrem a Slovenským kulturním institutem Vídeň na půdě Velvyslanectví České republiky.

Martin Škubal (*1989) začal ve svých pěti letech hrát na zobcovou flétnu a později v osmi letech na kytaru. Navštěvoval konzervatoř v Plzni a poté v Pardubicích, kde zakončil studium v roce 2011 v oboru Hra na kytaru. Proslavil se také díky pravidelné spolupráci s Komorní filharmonií Pardubice a s tamějším komorním orchestrem. Jeho repertoár zahrnuje díla z vrcholné renesance a baroka, klasické skladby pro kytaru z 19. století a současnou hudbu. 

Bližší informace: www.harrassowitz-verlag.de, www.oeaw.ac.at

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

24.11.2016 18:30

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala