Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.6.2017 - 8.10.2017

Ferdinand II. | 450 let Tyrolského knížete – Jubilejní výstava

Před 450 lety, 17. ledna 1567, byl uspořádán slavnostní vjezd arcivévody Ferdinanda II. (1525-1595) do Innsbrucku, který se zde poté ujal vlády nad Tyrolskem. U příležitosti tohoto výročí je mu věnována výstava na zámku Ambras.

Arcivévoda Ferdinand II. byl nejen panovník, který pocházel z jedné z nejvýznamnějších vládnoucích dynastií a vykonával svůj politický úřad v Praze a Innsbrucku. Jako zadavatel uměleckých zakázek kolem sebe seskupil evropské umělce a významným způsobem tak přispěl k šíření renesance ve střední Evropě.

V zámku Ambras po sobě zanechal tento humanisticky založený kníže jedinečné renesanční soubory a sbírky – zbrojnici, kunstkomoru a kabinet kuriozit.

Pro své světově proslulé sbírky vybudoval arcivévoda Ferdinand II. muzeum, které je dodnes zachováno na svém původním místě a patřící k prvním muzeím v Záalpí.

Na tuto výstavu bude dále navazovat výstava ve Valdštejnské jízdárně NG v Praze, která bude probíhat od 3.11.2017 do 25.2.2018 a ponese název: Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem. Zde bude koncepční základ rozšířen v oblasti jeho působení  v českých zemích, kde arcivévoda působil od roku 1547 jako královský místodržící.

Bližší informace k výstavě: www.tourism.khm.at

K pražské výstavě: www.ngprague.cz

 

Fotocredit: (c) KHM-Museumsverband

Místo konání:
Schloss Ambras Innsbruck, Schloßstraße 20, 6020 Innsbruck
Datum:

Od: 15.6.2017
Do: 8.10.2017

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala