Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.6.2017 18:00

Sarah Cramsey: Neurčité občanství – Židovské postavení a “etnická revoluce” v Polsku a Československu, 1917-1947

Sarah Cramsey popisuje ve své knize „Uncertain Citizenship: Jewish Belonging and the „Ethnic Revolution“ in Poland and Czechoslovakia, 1917-1947“ řešení otázky politického a státního postavení židovského obyvatelstva v Evropě jako výsledek nadnárodních debat, diplomatických manévrů, demografickým tlakům a několika úrovňových politických programů. Pořádá Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) za podpory Českého centra Vídeň.

Tento tři desetiletí trvající proces, který se udál ve středovýchodní Evropě, lze popsat jako dějiny bezprecedentního znárodnění geografického prostoru. Snaha o rozdělení poválečné středovýchodní Evropy podporovala tudíž představu dívat se na znovuzískání židovské domoviny v Palestině jako na územní a nacionalistický projekt.

Sarah A. Cramsey je v současné době výzkumnou pracovnicí na VWI. Je profesorskou praktické judaistiky na Tulane University. Jako absolventka Kalifornské univerzity, Berkeley, Oxfordské univerzity a College of William & Mary ve Virginii získala několik grantů pro výzkum, a to v České republice, Polsku, Spojeném království, Izraeli a Spojených státech amerických.

Michal Frankl je odborný spolupracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Jako autor mnohých publikací a článků se zabývá moderním antisemitismem, uprchlickou politikou a holokaustem ve středovýchodní Evropě. Je vedoucím pracovní skupiny „New views on digital archives“.

AKCE PROBĚHNE V ANGLICKÉM JAZYCE! Diskuze možná taktéž v češtině a němčině.


POZVÁNKA:

Bližší informace: www.vwi.ac.at

 

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

28.6.2017 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala