Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.11.2015 - 29.1.2016

VISEGRAD KARMA - Cesta do demokracie

Výstava plakátů mapující období přechodu k demokracii v zemích Visegrádské čtyřky – Polsku, Maďarsku, České a Slovenské republice. Výstava se koná pod záštitou velvyslance ČR v Rakousku Jana Sechtera u příležitosti předsednictví ČR ve skupině Visegradské čtyřky.

Výstava je společným projektem International Visegrad Fund a budapešťského kulturního centra Bakelit.

V roce 1989 oživlo plakátové umění ve střední Evropě. Nejen, že plakát ožil, sám vlastně psal dějiny. Plakáty se kreslily, tiskly a vylepovaly, a ať je úřady odstraňovaly, jak chtěly, objevovaly se znovu a znovu. Všechno se bez nich mohlo možná udát jinak a není přehnané tvrzení, že podněcovaly změnu režimu. Vždy formulovaly to, co všichni cítili, ale co málokdo dokázal nebo si troufl za doby komunismu veřejně vyslovit. Výstava Visegrad Karma představuje společenské změny v Maďarsku, Polsku a Československu tak, jak se odehrávaly na plakátech propagujících knihy, divadelní přestavení, koncerty a festivaly, ale i politické ideje. Samotná výstava se snaží propagovat i svobodu, lidská práva a témata, která vystavené plakáty motivovala a jejichž významu společnost – podobně jako plakátu – nevěnovala možná dostatečnou pozornost.

VERNISÁŽ: 19. 11. 2015, 19.00 hodin, včetně projekce dokumentárního filmu „Jak nás viděl svět - Sametová revoluce 1989 pohledem zahraničních televizních štábů“ (ČSR, 1990, 53. min., v čj, režie: Alena Šimíčková-Hynková, Vladimír Kunz).

Zahajovací slovo:
Jan Sechter / velvyslanec České republiky v Rakousku
Artur Lorkowski / velvyslanec Polské republiky v Rakousku
János Perényi / Botschafter der Republik Ungarn velvyslanec Maďarské republiky v Rakousku
Juraj Macháč / velvyslanec Slovenské republiky v Rakousku
Úvodní slovo:
Luca Kövécs / Bakelit Multi Art Center

Trvání výstavy: 20.11. 2015 - 29.1.2016.
OPEN SATURDAY: 5.12.2015

Pozvánka:


Více informací na: http://visegradkarma.com

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

Od: 20.11.2015
Do: 29.1.2016

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala