Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.12.2017 19:00 - 8.1.2018

Ze života a díla Josefa Bohuslava Foerstera

Josef Bohuslav Foerster – hudební skladatel, spisovatel a malíř. Výstava s názvem „Ze života a díla Josefa Bohuslava Foerstera (1859-1951)“ – Pojetí a ztvárnění: Olga Černá. Mezi jednotlivými příspěvky zazní komponistovy skladby. Po skončení jste srdečně zváni na salzbursko-bavorsko-český bufet.

Úvodní slovo:
Univ.-Prof. Dr. Eva Hausbacher (vedoucí katedry slavistiky)
Univ.-Prof. Dr. Andrea Lindmayr-Brandl (oddělení muzikologie)
Univ. Prof. DDr. Ulrich Theißen (katedra slavistiky)
 

„O vzniku a pojetí výstavy“ – Olga Černá, Praha 

„Přednáška: Mezi monarchií a první Československou republikou, mezi pozdní romantikou a avantgardou. Proč zůstal Foerster velkým neznámým?“ – Ulrich Theißen, Salzburg

Mezi jednotlivými příspěvky zazní písně Josefa Bohuslava Foerstera
Olga Černá, Mezzosoprán
Ulrich Theißen, Klavír
 

Navzdory všem bouřím z počátku 20. století a mnoha osudových ran, byl Josef Bohuslav Foerster (1859-1951) neotřesitelným humanistou a idealistou, věřící a přesvědčený o síle lásky, kterou znovu také nalezl v hudbě. Syn pražského varhaníka a učitele hudební teorie Josefa Foerstera pochází z rozvětvené rodiny, jejíž kořeny sahají až do 18. století. Foerstrův rodný dům navštěvovali přední čeští hudební skladatelé 19. století: Smetana, Dvořák, Janáček. Foerster byl hudební skladatel, spisovatel, esejista a malíř. Manžel primadony pražského Národního divadla, Městského divadla v Hamburku a Vídeňské dvorní opery, následoval svou choť do míst jejího působení, kde se rovněž intenzivně věnoval hudebnímu a literárnímu životu, aniž by ztratil kontakt s českou kulturní scénou. S rozpadem dunajské monarchie a vznikem samostatného Československého státu se Foersterovi vrátili z Vídně zpátky do Prahy, kde zaujal Josef Bohuslav Foerster vysoce postavené pozice v hudebním životě a kde působil až do roku 1938 jako prezident České akademie věd a umění. Jeho 90. narozeniny a životní dílo bylo v roce 1949 oslavováno celostátně, mimo jiné inscenací jeho šesti oper a celostátních koncertů. O důvodech, proč byla Foersterovi po jeho smrti přisuzována jen vedlejší role v českém i mezinárodním koncertním životě, se nadále vedou diskuze. Komunistický ministr kultury Zdeněk Nejedlý – ještě v roce 1910 životopisec Foersterů, později marxistický estetik – zamezil například církevnímu pochování Foerstera. Nebo to byly stylistické důvody, které jej vyloučily z koncertního života?

Pražská zpěvačka a muzikoložka Olga Černá, která se zasloužila o uvedení písní v koncentračních táborech zavražděných židovských skladatelů, jako např. Haas, Krása a Ulmann, představuje ve své výstavě životní situaci Foerstera a jeho rodiny a četné mezinárodní kontakty ke světu hudby. Na základě částečně poprvé publikovaného obrazového a textového materiálu nabízí impozantní pohled na život a dílo všestranného umělce a myslitele mezi pozdním romantismem a avantgardou, mezi monarchií, republikou a (dvojí) diktaturou.     

Ve spolupráci s katedrou muzikologie a Společností J.B. Foerstra.

Místo konání:
Galerie des Unipark Salzburg, Erzabt-Klotz-Str. 1, 5020 Salzburg
Datum:

Od: 5.12.2017 19:00
Do: 8.1.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala