Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.6.2018 18:00 - 13.7.2018

Výstava prací posluchačů Univerzity třetího věku

Výstava, která proběhne od 20. června do 6. července v prostorách Českého centra ve Vídni představí kresby a fotografie posluchačů kurzu Univerzity třetího věku. Vystavované práce vznikly v tematicky zaměřeném kurzu nazvaném Výtvarný plenér, který se již po jedenácté konal v Telči.

Účastníci výtvarné části plenéru měli možnost si pod odborným vedením lektorů doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové prakticky vyzkoušet základy kresby, lineární perspektivu včetně teoretického minima, kresbu stromů, kresbu portrétů a koláže. Ve fotografické části plenéru pak byla zpracována tato témata: socha, krajina, architektonický detail, fotoreportáž, portrét. Lektoři kurzu Mgr. Jiří Víšek a MgA. Igor Šefr kladli důraz především na vytříbenou kompozici, práci se světlem a docílení technicky kvalitního snímku.

Základním posláním Univerzity třetího věku je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné. Masarykova univerzita úspěšně realizuje kurzy univerzity třetího věku již od roku 1990 a je považována za jednu z největších a nejvyhledávanějších univerzit třetího věku v České republice. V současné době zde studuje 2100 seniorů. V celé České republice se na univerzitách třetího věku vzdělává 53 tis. seniorů.

 

Ve spolupráci s:

 

 

Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

Od: 20.6.2018 18:00
Do: 13.7.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala