Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.12.2004 0:00 - 0:00

Vývoj české menšiny v Rakousku po II. světové válce z hlediska archiválií školského spolku Komenský - prezentace projektu

Projekt bude představen Dipl. Ing. Vlastou Valeš, viceprezidentkou Vědeckého fóra Češi ve Vídni a Dr. Tomášem Kalinou, ze Státního ústředního archivu Praha. Součástí prezentace bude také přednáška Univ. Prof. Dr. Ivana Hlaváčka, vedoucího katedry pomocných věd historických a archivních studií při Univerzitě Karlově v Praze, na téma: "Český archivář a vídeňské archivy". Úvodní slovo: Univ.-Prof. Dr. Clemens Jabloner, Prezident Správního ústavního soudu Dagmar Lipp, MBA České centrum Vídeň Ing. Karl Hanzl, ředitel Školského spolku Komenský

-
Místo konání:

Herrengasse 17
1010 Vídeň
Rakousko

Datum:

9.12.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala