Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Obchod

České centrum Vídeň nabízí v ekonomické oblasti možnosti pronájmu svých prostor českým firmám k setkáním s rakouskými protějšky a prezentacím.

Protože hlavní komunikace mezi firmami v západní Evropě probíhá na veletrzích a ve všeobecně známých inzertních médiích, vidí ČC svou pomoc v ekonomické oblasti spíše v rovině zprostředkování kontaktu tam, kde firmy mají přesnou představu o tom, co chtějí (vyhledání telefonního čísla, sdělení zkušenosti z terénu).

Bližší informace ohledně obchodu a ekonomiky naleznete na stránkách:

Zastoupení Czech Trade v Rakousku
CzechTrade je vládní agentura s unikátními informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních a regionálních kanceláří. Nabízí individuální řešení pro Váš úspěšný export. Tým konzultantů CzechTrade tvoří oboroví specialisté, kteří pracují v 5 oborových týmech. Jejich hlavním krédem je individuální přístup ke každému klientovi s cílem pomoci zvýšit obrat českých firem na zahraničních trzích. V zahraničí nabízí služby českým i zahraničním firmám celkem 33 zahraničních kanceláří CzechTrade s působností v 38 zemích světa.

Czech Invest
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností.

Velvyslanectví České republiky ve Vídni
Obchodně – ekonomický úsek Zastupitelského úřadu Vídeň se podílí na prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky v Rakousku. Nabízí aktuální informace z oblasti vzájemných hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Rakouskem a praktické rady pro české exportéry resp. české firmy, které zamýšlejí aktivně vstoupit na rakouský trh.

Rakousko - česká hospodářská společnost
Je sdružením podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo založeno 2002 zejména za zvláštní podpory Rakousko-české společnosti ve Vídni. Členy tohoto sdružení jsou především firmy, které byly v jižních Čechách a na jižní Moravě založeny rakouskými občany. Jeho členy jsou ale také i ryze české a ryze rakouské společnosti z regionů jižních Čech, jižní Moravy, Waldviertel a Weinviertel. Všechny členy spojuje velký zájem na společném hospodářském vývoji těchto příhraničních regionů a snaží se podporovat interní spolupráci a odbourat překážky, které se v hospodářském styku stále vyskytují.

Rakouské hospodářství v České republice
ADVANTAGE AUSTRIA je oficiálním portálem rakouského hospodářství v zahraničí. Prezentují se zde rakouské firmy zajímající se o dovoz, vývoz a mezinárodní obchodní vztahy. Kontaktujte místní zastoupení a informujte se o nabídkách firem z různých odvětví.

 


Naši partneři


 

 


   
        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediale Partner des Tschechischen Zentrums Wien: