Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Vzdělávání

CCE - certifikovaná zkouška z českého jazyka pro cizince ve Vídni

Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, jazykovou školou "Ahoj Europa Neu - Zentrum für Ostsprachen" a Českým centrem Vídeň.

Certifikovaná zkouška z češtiny na pěti úrovních obtížnosti: A1, A2, B1, B2:

Místo konání: Ahoj Europa Neu Zentrum für Ostsprachen, Rochusgasse 6/4, 1030 A-Vídeň

Informace a přihlášky:

Ahoj Europa Neu - Zentrum für Ostsprachen, Rochusgasse 6/4, 1030 A-Vídeň
Tel.: +43 (0)1 920 45 30 - 1
Email: office@ahojheisstservus.at

Online přihláška: http://ujop.cuni.cz/zkouska